Arrangementer

Foredrag med klimaforsker James Hansen

8. august 2013 kl 18:00 – 19:30

Klimavalg 2013, Besteforeldrenes klimaaksjon og Klimapartnere har gleden av å invitere til foredrag med klimaforsker James Hansen i Arendal kultur- og rådhus (se kart).

James Hansen er en av hovedforedragsholderne under Miljøverndepartementets arrangement som avholdes tidligere på dagen 8.august, og vi er så heldige å få en spesiell anledning denne kvelden til å høre og møte denne viktige klimaaktivisten.

Han er Sofieprisvinner, tidligere forskningsleder i NASA og ofte omtalt som verdens mest betydningsfulle klimaforsker. Han forteller historien om sin personlige vandring fra å være en forsker som ønsket å unngå søkelyset, til en stadig mer bekymret borger og bestefar. For å møte trusselen om katastrofale klimaendringer har han følt seg tvunget til å si tydelig i fra og ta belastninger som politisk aktivist.

Les mer hos Klimavalg 2013.

Inspirasjonsmøte med James Hansen

PrintKlimavalg 2013 har invitert representanter fra tilknyttede organisasjoner til møte med James Hansen 9. august kl 14-16 i Kirkens Hus.

James Hansen er en av vår tid fremste klimaforskere og en utrettelig aksjonist for ansvarlig klimapolitikk. Hans budskap til politikere i alle land er at vi står foran et veivalg. De må forstå at valget står mellom utnyttelse av alle jordas fossile ressurser, som kan forårsake en situasjon som våre etterkommere ikke kan håndtere, og ren og fornybar energi nå.

I Norge står vi foran et stortingsvalg som bør bli et klimavalg. Møtet med James Hansen blir en viktig inspirasjon for oss som nå skal arbeide for Klimavalg 2013 fram til 9 september.

Da plassen er begrenset til ca. 100 deltakere, og påmeldingen kan bli stor, er CSN invitert til å delta med 1- 2 personer på møtet.

Invitasjon til medlemsmøte fredag 19. april

Kjære CSN-medlemmer!

Vi vil med dette invitere dere til et medlemsmøte fredag 19. april kl. 12-13 på rom 405 i 4.etg. i St Olavs gate 23, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet ved UiO.

Temaet vil være Anne Karin Sæthers bokprosjekt om oljens makt i norsk klimapolitikk.

Anne Karin vil innlede til diskusjon om bokprosjektet og spesielt følgende temaer:

  • Hvor stor makt har «det oljeindustrielle kompleks» i Norge?
  • Kan norske politikere takke nei til oljepengene?
  • Er Norge i større grad et oljeland enn en klimanasjon?

Kan Norges økonomiske muskler redde klimaet?

Styreleder i CSN, Beate Sjåfjell, holder foredrag på UiOs miljøfestival om «Grunnlovens klimakrav» 20. april 2013.

– Norge har sterke økonomiske muskler som staten kan bruke for å motvirke klimaforverringen på jorden, sier Sjåfjell.

Hun er jusprofessor og leder et internasjonalt forskningsprosjekt som kartlegger hvordan miljøhensyn bedre kan integreres i beslutningsprosessene i bedriftene.

Tid og sted: 20. apr. 2013 15:45 – 16:30, Vilhelm Bjerknes’ hus, auditorium 1

Les mer om arrangementet på UiOs nettsider

«Vi eier Statoil!» i Oslo 2012: Hva skjer med Statoil og tjæresand i Canada?

Tjæresand har vokst til å bli den vanskeligste klimasaken og eierskapssaken for den norske regjeringen. Men hva er tjæresand, og hvorfor er det så ille?

Vi eier Statoil! inviterer til debatt, film og fotoutstilling. Arrangementet er gratis.

Møt indianerhøvdingen Francois Paulette, hovedpersonen i filmen «Tipping Point – the end of oil», som vises etter debatten.

Han var til stede på Statoils generalforsamling i 2010, og gjorde så sterkt inntrykk at Kongen selv siterte ham i sin nyttårstale i 2010: Vi har et ansvar for alt levende, og det krever stor klokskap å forvalte naturressursene på en god måte. Indianerhøvdingen Francois Paulette i Canada uttrykte det slik: ”Moder jord trenger deres hjelp nå.”

I debatten vil vi møte en biskop, akademikere, politikere og miljøvernere som kan gi ulike vinklinger til den pågående tjæresanddebatten. Statoil og Olje- og energidepartementet er også invitert til å delta i debatten.

Arrangementet er et samarbeid mellom WWF, Greenpeace, Samisk Kirkeråd i Den norske kirke og Concerned Scientists Norway.

Tid og sted: Onsdag 2. mai kl 18:00 på Cinemateket i Oslo

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/278540878902381/

Invitasjon til seminar: Grønn økonomi i Norge; Hva er det egentlig, og hvordan får vi det til?

Den 28. februar inviterer YS, WWF, Grid-Arendal og Virke til seminar og debatt på Litteraturhuset om et av de viktigste spørsmålene for Norges utvikling mot et bærekraftig samfunn. Tid: 9-12.30

Norge trenger noe å leve av også i fremtiden. Andre land i Europa posisjonerer seg nå for å skape arbeidsplasser i næringer som utvinner ressurser bærekraftig, som har miljøvennlige produksjonsprosesser og som gjenvinner sine restprodukter.  Vi risikerer å tape i kampen om de grønne arbeidsplassene til tross for at vi har komparative fortrinn som tilsier at vi burde ligge i front.

YS og WWF  har sammen utarbeidet en rapport som beskriver grønn økonomi i en norsk kontekst. Vi vurderer i hvilken grad norsk økonomi er grønn, og gir anbefalinger på hvordan den kan bli det. YS, WWF, Grid-Arendal og Virke inviterer til et seminar hvor vi spør; Hva er egentlig en grønn økonomi, og hvordan får vi det til i Norge?  Under seminaret går vi fra ord til handling, og får høre om utvalgte virksomheters erfaringer med grønn næringsutvikling. Vi diskuterer hva som skal til for å skape en grønn økonomi i Norge og avslutter med debatt.

Seminaret er gratis og avsluttes med enkel lunsj. «Førstemann til mølla» prinsippet gjelder.
Oppdatert program sendes ut etterhvert.

Påmelding innen 24. februar til: www.wwf.no/gronnokonomi

For spørsmål kontakt gunn.kristoffersen@nullys.no eller ilomelde@nullwwf.no.