Forskere for en bærekraftig samfunnsutvikling

Concerned Scientists Norway

Nettsiden er for tiden under ombygging. Vi kommer veldig snart opp med 100 % ny fungerende nettside. 

Concerned Scientists Norway er en tverrfaglig nettverksorganisasjon for forskere som deler en felles bekymring. Organisasjonen samles i oppfatningen om at klima – og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side. Concerned Scientists Norways hovedambisjon er å påvirke myndigheter og andre beslutningstakere til å iverksette nødvendige tiltak. Organisasjonen utgjør også et felleskap for diskusjon og kunnskapsutveksling om hvordan forskere kan bidra med sine fagkunnskaper og sitt samfunnsengasjement

Engasjer deg i en eller flere

Aktiviteter

Det er viktig at fagperspektiver kommer frem både i den offentlig debatt og i akademia. Medlemmer i Concerned Scientists Norway buker derfor organisasjonen som en arena for formidling av disse. Medlemmene samarbeider ofte om å skrive kronikker og artikler til fagtidskrifter og dagspresse. 

Årlig arrangerer Concerned Scientists en årskonferanse hvor målet er å gå i dybden på et tema, som er av særlig aktualitet og interesse for medlemmene. Alle fagdisipliner gir bidrag, og tverrfagligheten gjør konferansen ekstra givende å delta på. Som medlem kan du påvirke valg av tema, selv delta, eller bistå med planleggingsarbeidet.

Interne fag-dugnader blir arrangert etter ønske fra medlemmene. Her snakker vi om ulike tema og ulike saker som er av interesse for medlemmene mer uformelt. På samlingene diskuterer vi også hvordan en som forsker kan bidra og hvilke perspektiver som burde komme frem. 

Medlemmer av Concerned Scientists Norway deltar på høringer, og bidrar med faglige innspill i andre lignende former for direkte påvirkningsarbeid. F. eks støtter vi ofte opp om og deltar i demonstrasjoner. Medlemskap gir mulighet for å delta og bidra å påvirke myndigheter og offentlige beslutningstakere.

med et felles ønske om å bidra til et mer bærekrafig samfunn

kontakt@nullcs-n.org

Oslo, Norge