Forskere for en bærekraftig samfunnsutvikling

Concerned Scientists Norway

Concerned Scientists Norway er en tverrfaglig nettverksorganisasjon for forskere som deler en felles bekymring. Organisasjonen samles i oppfatningen om at klima – og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side. Concerned Scientists Norways hovedambisjon er å påvirke myndigheter og andre beslutningstakere til å iverksette nødvendige tiltak.

Engasjement i en eller flere

Aktiviteter

Det er viktig at fagperspektiver kommer frem både i den offentlig debatt og i akademia. Medlemmer i Concerned Scientists Norway buker derfor organisasjonen som en arena for formidling av disse. Medlemmene samarbeider ofte om å skrive kronikker og artikler til fagtidskrifter og dagspresse. 

Årlig arrangerer Concerned Scientists en årskonferanse hvor målet er å gå i dybden på et tema, som er av særlig aktualitet og interesse for medlemmene. Alle fagdisipliner gir bidrag, og tverrfagligheten gjør konferansen ekstra givende å delta på. 

Interne fag-dugnader blir arrangert etter ønske fra medlemmene. Her snakker vi om ulike tema og ulike saker som er av interesse for medlemmene mer uformelt. På samlingene diskuteres for eksempel hvordan en som forsker kan bidra med sin fagekspertise og hvilke fag-perspektiver som burde komme frem. 

Medlemmer av Concerned Scientists Norway deltar på høringer, og bidrar med faglige innspill i andre lignende former for påvirkningsarbeid. F. eks støtter vi ofte opp om og deltar i demonstrasjoner.

Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer.

Concerned Scientists vil gjennom forskning og formidling bidra til et bærekraftig samfunn som samtidig tilbyr høy livskvalitet. Les mer om vårt verdigrunnlag og våre visjoner i vårt manifest.

med et felles ønske om å bidra til et mer bærekrafig samfunn

kontakt@nullcs-n.org

Oslo, Norge