Forskere for en bærekraftig utvikling

Concerned Scientists Norway

Vi er en tverrfaglig nettverksorganisasjon for forskere som deler en felles bekymring. 

Vi samles i oppfatningen om at klima – og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side.

Vår hovedambisjon er å påvirke myndigheter og andre beslutningstakere til å iverksette nødvendige tiltak.

Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer.

Vi vil gjennom forskning og formidling bidra til et bærekraftig samfunn som samtidig tilbyr høy livskvalitet. Les mer om vårt verdigrunnlag og våre visjoner i vårt manifest.

kontakt@nullcs-n.org

Oslo, Norge