Concerned Scientists Norway

Forskere for en bærekraftig utvikling 

 

Vi er en tverrfaglig nettverksorganisasjon for forskere som deler en felles bekymring. 

Vi samles i oppfatningen om at klima – og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side.

Konferanse

Årlig arrangerer vi en konferanse hvor målet er å gå i dybden på et tema som er av særlig aktualitet og interesse for medlemmene. 

Alle fagdisipliner gir bidrag, og tverrfagligheten gjør konferansen ekstra givende.

Formidling

Formidling av fagperspektiver er viktig. 

Våre fagperspektiver kommer frem både i den offentlig debatt og i akademia, men vi bruker også organisasjonen som en arena for formidling av disse. 

Kunnskapsdeling

Interne fag-dugnader blir arrangert enten etter ønske fra medlemmene eller initiativer fra styret. 

Her diskuteres ulike tema og saker av interesse for medlemmene.

 

Påvirkningsarbeid

Medlemmer hos oss bidrar med faglige innspill på høringer og andre lignende former for påvirkningsarbeid.

Som medlem kan man også være med å påvirke myndigheter og offentlige beslutningstakere. 

Shape

Innsikt

Vi ønsker å være et felleskap og en mulighetsarena for forskere som ønsker å bidra til en bærekraftig omstilling.