Torsdag 15. mai 2014 inviterer vi til heldagskonferansen: Grunnlovens miljøparagraf 110b – fra ord til handling? i Universitetet i Oslos ærverdige Gamle Festsal, se vedlagte program.

Konferansen arrangeres av Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljøConcerned Scientists NorwayBesteforeldrenes klimaaksjonForfatternes klimaaksjon 110bNorsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Konferansen er støttet av Forskningsrådet.

Paragraf 110b som gir oss alle, inkludert våre barn og barnebarns barn, «Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares», er i stor grad en sovende bestemmelse i Grunnloven vår. Det vil vi gjøre noe med! Hvilken betydning har denne bestemmelsen for dagens svært alvorlige klimautfordringer? Hva slags rettigheter for folket og plikter for myndighetene følger av miljøparagrafen? Hvordan kan den bli en levende del av demokratiet vårt slik at vi kan ivareta «denne Ret ogsaa for Efterslægten»?

Konferansen er åpen for alle, og det er en konferanseavgift på kr 250 med lunsj, og kr 50 uten lunsj, som inkluderer konferansemateriell. Påmeldingsskjema og mer informasjon finnes på arrangementssidene.

Ta gjerne kontakt med styreleder Beate Sjåfjell for eventuelle faglige spørsmål. For praktiske spørsmål angående påmelding eller annet, kontakt Mona Østvang Ådum, e-post m.o.adum@nulljus.uio.no, tlf. 22 85 97 86 eller mobil 97 72 71 84.

Legg igjen en kommentar