Medlemskap

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Concerned Scientists Norway ivaretar ditt personvern etter gjeldende regelverk. Les vår personvernserklæring her. 

For å bli medlem må du i utgangspunktet enten være ansatt i en vitenskapelig stilling ved en forskningsinstitusjon (for eksempel som doktorgradskandidat (PhD), universitetslektor, stipendiat, postdoktorer, førsteamanuensis, professor), eller tidligere ha avlagt en doktorgrad.

Vi vedtok imidlertid i 2021 å åpne for medlemskap for personer som ønsker å støtte organisasjonens formål. Vi omtaler denne formen for medlemskap for støttemedlemskap.  

Alle medlemmer må likevel akseptere vårt manifest, som utgjør vår felles idébase.

Med støtte i en medlemsundersøkelse har styret i Concerned Scientists Norway vedtatt å innføre en medlemskontingent. Kontingenten vil gi økonomi til å utvide virksomheten vår og gi oss økt eksponering.

Kontingenten er fastsatt til:

  • kr 500 for fast ansatte

  • kr 200 for midlertidig ansatte

  • Kr 250 for støttemedlemskap 

  • kr 250 for pensjonister

Kontonummer: 1254.62.07801

OBS! Merk betalingen med fullt navn og teksten «Medlemskontingent CSN» i tekstfeltet.

Vi har valgt å bruke Cultura Bank, hvor utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

Det er mulig, ved å sende en enkel søknad, å få redusert kontingent eller fritak i spesielle situasjoner (en anstrengt økonomi skal ikke være til hinder for medlemskap).

Søknad kan sendes til Linn Liljeros (sekretær) på: linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org