klimavalg

Klimavalg 2013 blir Klimavalgallianse

Klimavalg 2013 samlet over 100 organisasjoner for å gjøre klimaet til et stort tema under valget i fjor – og nå skal arbeidet fortsette gjennom en ny Klimavalgallianse.

I begynnelsen av april ble man på et fellesmøte enig om å videreføre samarbeidet som begynte under Klimavalg 2013. Concerned Scientists Norway (CSN) var med i denne banebrytende alliansen fra begynnelsen, og kommer til å fortsette under den nye Klimavalgalliansen.

Alliansen består av miljøorganisasjoner, fagforeninger, andre organisasjoner og initiativ som vil få klimakrisen høyere opp på dagsorden. Formålet er å få til en ny klimapolitikk i Norge ved å kutte norske utslipp, satse på grønne næringer og arbeidsplasser, redusere tempo i oljeutvinning, og tilrettelegge generelt for at nordmenn kan gjøre klimavennlige valg. …

Godt klimavalg!

Kjære alle,

Dette stortingsvalget kan bli et avgjørende valg for retningen Norge tar videre i noen av vår tids viktigste utfordringer. Mange i Concerned Scientists Norway bidrar aktivt i lokale miljøer og nasjonale fora for å bygge bro mellom den forskningsbaserte kunnskapen og politikernes (manglende) handling.

CSN-styremedlem Andreas Ytterstad gjør en kjempeinnsats i Klimavalg2013, og flere, inkludert CSN-styremedlem Arne Johan Vetlesen, bidrar aktivt i media. Noen av oss, slik som CSN-styremedlem Dag Olav Hessen, har også kastet seg ut i partipolitikken (for Miljøpartiet De Grønne).

Vi ser en annen oppmerksomhet om grunnleggende spørsmål, samtidig som all erfaring jo har vist de siste 40 år siden Limits to Growth kom ut, at det er lett for politikere og andre beslutningstagere å bare la ting fortsette som før av redsel for fremstå som (for) radikal. Vi må derfor stå på så godt vi kan!

NRK Radio har tatt opp hansken som Miljøpartiet De Grønne har kastet inn i valgkampen, og har invitert styreleder Beate Sjåfjell i studio i dag sammen med Erik Reinert og Halvor Mehlum for å snakke om hva politikerne burde gjøre for å få til en bærekraftig utvikling. Utgangspunktet er at man har skjønt at vi ikke kan fortsette slik vi gjør nå.

Dette skal gå på direkten kl 9-10 i dag i programmet Ekko på NRK P2. Sjåfjell kommer til å snakke både overordnet og ganske konkret om hva Norge kan gjøre og bør gjøre for å få oss inn på et bærekraftig spor (se her om ett av de konkrete punktene: http://grontuio.wordpress.com/2013/05/02/grunnlovenogklima/).

Vi håper at dette vil bidra til en god debatt inn mot valgkampens siste helg.

Godt klimavalg!

Foredrag med klimaforsker James Hansen

8. august 2013 kl 18:00 – 19:30

Klimavalg 2013, Besteforeldrenes klimaaksjon og Klimapartnere har gleden av å invitere til foredrag med klimaforsker James Hansen i Arendal kultur- og rådhus (se kart).

James Hansen er en av hovedforedragsholderne under Miljøverndepartementets arrangement som avholdes tidligere på dagen 8.august, og vi er så heldige å få en spesiell anledning denne kvelden til å høre og møte denne viktige klimaaktivisten.

Han er Sofieprisvinner, tidligere forskningsleder i NASA og ofte omtalt som verdens mest betydningsfulle klimaforsker. Han forteller historien om sin personlige vandring fra å være en forsker som ønsket å unngå søkelyset, til en stadig mer bekymret borger og bestefar. For å møte trusselen om katastrofale klimaendringer har han følt seg tvunget til å si tydelig i fra og ta belastninger som politisk aktivist.

Les mer hos Klimavalg 2013.

Inspirasjonsmøte med James Hansen

PrintKlimavalg 2013 har invitert representanter fra tilknyttede organisasjoner til møte med James Hansen 9. august kl 14-16 i Kirkens Hus.

James Hansen er en av vår tid fremste klimaforskere og en utrettelig aksjonist for ansvarlig klimapolitikk. Hans budskap til politikere i alle land er at vi står foran et veivalg. De må forstå at valget står mellom utnyttelse av alle jordas fossile ressurser, som kan forårsake en situasjon som våre etterkommere ikke kan håndtere, og ren og fornybar energi nå.

I Norge står vi foran et stortingsvalg som bør bli et klimavalg. Møtet med James Hansen blir en viktig inspirasjon for oss som nå skal arbeide for Klimavalg 2013 fram til 9 september.

Da plassen er begrenset til ca. 100 deltakere, og påmeldingen kan bli stor, er CSN invitert til å delta med 1- 2 personer på møtet.

Klimavalg 2013

«Innen neste stortingsperiode er over, er det sannsynligvis for sent å nå togradersmålet. Vi har en alvorlig tidsklemme, og må handle nå. Norske politikere gjør altfor lite», sier Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør og styreleder for kampanjen Klimavalg 2013.

Han vil ha en folkebevegelse før stortingsvalget, og kampanjen har så langt hele 40 deltakende organisasjoner.

Les mer i Fædrelandsvennen