Invitasjon til konferanse om Grunnlovens miljøparagraf 110b torsdag 15. mai

Torsdag 15. mai 2014 inviterer vi til heldagskonferansen: Grunnlovens miljøparagraf 110b – fra ord til handling? i Universitetet i Oslos ærverdige Gamle Festsal, se vedlagte program.

Konferansen arrangeres av Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljøConcerned Scientists NorwayBesteforeldrenes klimaaksjonForfatternes klimaaksjon 110bNorsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Konferansen er støttet av Forskningsrådet. Les videre

Klimavalg 2013 blir Klimavalgallianse

Klimavalg 2013 samlet over 100 organisasjoner for å gjøre klimaet til et stort tema under valget i fjor – og nå skal arbeidet fortsette gjennom en ny Klimavalgallianse.

I begynnelsen av april ble man på et fellesmøte enig om å videreføre samarbeidet som begynte under Klimavalg 2013. Concerned Scientists Norway (CSN) var med i denne banebrytende alliansen fra begynnelsen, og kommer til å fortsette under den nye Klimavalgalliansen.

Alliansen består av miljøorganisasjoner, fagforeninger, andre organisasjoner og initiativ som vil få klimakrisen høyere opp på dagsorden. Formålet er å få til en ny klimapolitikk i Norge ved å kutte norske utslipp, satse på grønne næringer og arbeidsplasser, redusere tempo i oljeutvinning, og tilrettelegge generelt for at nordmenn kan gjøre klimavennlige valg. Les videre

Hvordan kan næringslivet bidra til lavkarbonsamfunnet?

Presentasjon av reformforslag fra prosjektet Sustainable Companies

Slik vi nylig har hørt fra Miljødirektoratet står Norge i fare for ikke å oppnå egne klimamål. Hvordan kan næringslivet bidra til den nødvendige omstillingen til et lavkarbon- og bærekraftig samfunn? Dagens system gir konkurransefordeler til de ikke-bærekraftige selskapene, og dette må vi snu. Vi trenger en ny rettslig infrastruktur for bærekraftige selskaper.

Vi inviterer til et brukerrettet ettermiddagsseminar i Oslo onsdag 19. mars, kl 14-17, hvor vi vil presentere konklusjonene fra prosjektet Sustainable Companies med hovedvekt på konkrete reformforslag i norsk kontekst. Det vil være god mulighet til spørsmål og kommentarer fra de fremmøte og det legges opp til en åpen og konstruktiv diskusjon.

Seminaret er åpent for alle; forfriskninger serveres! Påmelding via nettsiden.

Les videre

Innkalling til konstituerende årsmøte for Concerned Scientists Norway

Concerned Scientists Norway (CSN) avholder konstituerende årsmøte torsdag 6. mars klokken 15:00 17:00. CSN ble opprettet i 2008 som et forskernettverk, med nettside, e-postliste (og etterhvert Facebook-side) som bindeledd, og styrt av et uformelt, selvoppnevnt styre. Vi ønsker nå formelt å organisere oss, slik at vi får en fastere form på organisasjonen og med medlemsvalgt styre, som vi også håper vil være med på å bidra til større engasjement hos medlemmene.

Årsmøtet vil finne sted i Spiserommet i Domus Academica i Karl Johans gate 47: http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se02/

Påmelding skjer ved å følge denne linken. Følg beskrivelsen i tekstboksen på siden: http://doodle.com/zhk9gepv83eh5vdf

Om du har forslag til saker til agendaen, kan du sende dem inn til n.e.a.flato@nullstudent.jus.uio.no senest to uker før årsmøtet. Oppdatert agenda vil sendes ut senest en uke før årsmøtet, vedlagt sakspapirer. Vi ber medlemmene våre om å ta med seg agenda og sakspapirer elektronisk, om mulig, slik at vi unngår å trykke papir.

Dersom du ikke har anledning til å delta i Oslo, men ønsker å være med via Skype, sender du ditt brukernavn på Skype til n.e.a.flato@nullstudent.jus.uio.no slik at vi kan legge deg inn i en gruppesamtale under årsmøtet.

Merk: Medlemmer som ikke har fått mail med innkalling bør ta kontakt på n.e.a.flato@nullstudent.jus.uio.no.

Vel møtt!

Klimakonferanse 2014

Velkommen til vinterens viktigste miljøkonferanse!

- Hvordan kan vi løse klimakrisen på en rettferdig og solidarisk måte?
- Hva skal til for å skape klimajobber og grønne arbeidsplasser raskt nok?
- Hvordan kan vi skape gode, klimavennlige arbeidsplasser i hele Norge?
- Hva er siste nytt i klimaforskningen?

Klimakonferanse 2014

I Norge handler klimapolitikken i dag om å inkludere markedskreftene (klimakvoter) og om å ekskludere spørsmål om olje og gass. For å få til et fornybart Norge kreves det en folkelig mobilisering uten sidestykke, med fagbevegelsen som pådriver. Kampen for klimajobber og grønne arbeidsplasser er broen. En bro mellom Norge som oljenasjon til et land som går over til fornybar energi. En bro mellom de umiddelbare behovene vi har for gode, trygge jobber – og det behovet alt levende liv på planeten har for å få ned utslippene av klimagasser.

Torsdag 27. februar 2014 tar vi diskusjonene, viser frem de gode eksemplene, og bygger alliansene som trengs for å skape endring!

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Det blir debatter, foredrag, intervjuer, kultur og diskusjon!
Vi møtes om kvelden for å fortsette diskusjonene (sted: TBA).

Sett av dagen, og send påmelding til klimalosningnedenfra@nullgmail.com.

Arrangørene er Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, og Greenpeace.

Klimaendringenes psykologi

Etter nok et mislykket klimatoppmøte trenger grunnleggende spørsmål seg på: Hvorfor greier ikke vi mennesker, den mest intelligente av alle arter, å løse dette problemet?

Arne-Johan Vetlesen
(Bilde: aftenposten.no)

Dette spør Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO, i en kronikk i Aftenposten. Svaret mener han er todelt:

«Motviljen mot å ta en ubehagelig virkelighet inn over oss i handlingsendrende øyemed, gjør at vi modifiserer bildet av virkeligheten slik at den fremstår mindre ubehagelig; dermed unngås uønsket atferdsendring.

De som arver en verden langt fattigere på urørt natur og dyrearter enn den foreldrene vokste opp i, vil på grunn av ubevisst tilpasning, samt at barn i dag ferdes mindre i naturen enn noen historisk generasjon, vil i begrenset grad kunne fattet tapet det er tale om.»

Les hele kronikken på aftenposten.no.

Invitasjon til konferansen Sustainable Companies: We Make it Happen, 5-6.12

Kjære alle gode forkjempere for en bærekraftig utvikling,

Slik statsminister Erna Solberg understreket på Zero-konferansen i år: «Business as usual» er ikke et aktuelt alternativ.

Denne erkjennelsen er utgangspunktet for det internasjonale prosjektet Sustainable Companies (2010-2013). Prosjektets mål er å finne ut hvordan miljøhensyn bedre kan integreres i beslutningsprosesser i selskapene, slik at næringslivet bidrar til oppnåelsen av samfunnsmålet om bærekraftig utvikling.

Dette prosjektet tilbyr forskningsbaserte reformforslag som kan endre rammebetingelsene for næringslivet generelt, slik at norske/europeiske bedrifter kan bli markedsledende i overgangen fra «business as usual» og til en lavutslipps- og bærekraftig økonomi.

På avslutningskonferansen Sustainable Companies: We Make it Happen, 5.-6. desember i år vil vi legge frem våre reformforslag for hvordan vi kan skape de rette rammebetingelser slik at våre gode bedrifter får konkurransefordelen fremfor de ikke-bærekraftige. Vi har nettopp lagt ut et oppdatert konferanseprogram, fullpakket med reformforslag.

Konferansen er åpen for alle, inkludert folk fra næringslivet, fagforeninger, miljøorganisasjoner, offentlige myndigheter, forskere, studenter og media. Påmelding via prosjektets nettside. Fristen er 28. november.

Vi setter pris på all hjelp til å formidle informasjon om konferansen til andre interesserte, via nettsider, e-postlister og andre gode initiativ!

Beste hilsen fra Beate Sjåfjell

 

 

Norsk forsker har bevist dramatisk klimaendring

I et oppslag i Aftenposten idag forteller styremedlem i CSN, Rasmus Benestad, at han har funnet det avgjørende beviset for en dramatisk klimaendring de siste 55 årene.

- Bortsett fra oppvarmingen er endringer i nedbøren noe av det vi i klimaforskningen er mest sikre på, sier Rasmus Benestad.

Benestad er fysiker og klimaforsker ved Meteorologisk institutt og blant verdens fremste nedbørsforskere. Nå kommer han med bevisene som manglet da FNs klimapanel la frem sin rapport i september.

- Hvis klimaforskning var en kriminaletterforskning, har jeg funnet det avgjørende fingeravtrykket som bekrefter indisiene, sier Rasmus Benestad.

Ved å undersøke nedbørsstatistikk fra 7000 steder i verden over 55 år, dokumenterer han mer nedbør og større intensitet. Dette er så holdt sammen med økt global temperatur. Med kompliserte matematiske og statistiske analysemetoder konkluderer han med at den økte nedbøren skyldes oppvarmingen.

Les hele artikkelen i Aftenposten

Hva skjer med Brasils regnskog?

image_displayOm to uker – mandag 28. oktober – arrangerer CICERO og SUM et stort seminar om utviklingen mht avskoging i Brasil og forvaltningen av Amazonas-fondet som Norge bidrar mye til.

Seminaret finner sted i Forskningsparken og er svært relevant for norsk klimapolitikk.

Les mer om seminaret her, og husk påmelding (av hensyn til lunsj/servering):

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11970

Invitation to conference and call for papers

Sustainable Companies: We Make it Happen, 5-6 December 2013

The Sustainable Companies Project has as its goal to contribute to an improved integration of environmental concerns into the decision-making of companies. At our final conference in Oslo on 5-6 December 2013 we will present our research-based reform proposals. At the conference we aim to bring together academics, policymakers, businesses and NGOs, students and the general public for inspiring and forward-looking discussions. Join us for this event! Les videre