Arrangementer

Sammendrag av Concerned Scientists Norways konferanse 2018

«Oppdrettsnæringen: Er næringen slik den er i dag, og slik den planlegges utvidet, bærekraftig?». CSN-konferansen 2018 gikk av stabelen 17. april 2018 i Oslo og hadde tittelen «Oppdrettsnæringen: Er næringen slik den er i dag, og slik den planlegges utvidet, bærekraftig?». De rundt 50 deltagerne, en blanding av representanter fra forskning, næringsliv, forvaltning og ulike …

Sammendrag av Concerned Scientists Norways konferanse 2018 Les mer »

Program og påmelding

CSN-konferanse 14. mars 2017 Omlegging av Norge til bærekraftig nullutslippssamfunn: Hvordan fikk vi det til? Sted: Møterommet «Kjerka», Domus Media, Karl Johans gt. 47, Oslo Se programmet her Meld deg på konferansen her

CSN-konferanse 2019

Program: 10:00 Velkommen10:15 – 11:30 Tema 1) 30 år med klimakommunikasjon – hvor står vi?«Hva ligger i et anslag? Folks tolkninger av hva klimaforskerne sier»Karl Halvor Teigen, Erik Løhre og Sigrid Møyner Hohle, Simula Research Laboratory og Universitetet i Oslo «Bærekraft og etikk i Statens Pensjonsfond Utland»Heidi Rapp Nilsen og Siri Granum Carson, NTNU «Hvem …

CSN-konferanse 2019 Les mer »

Invitasjon til konferanse om Grunnlovens miljøparagraf 110b torsdag 15. mai

Torsdag 15. mai 2014 inviterer vi til heldagskonferansen: Grunnlovens miljøparagraf 110b – fra ord til handling? i Universitetet i Oslos ærverdige Gamle Festsal, se vedlagte program. Konferansen arrangeres av Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljø, Concerned Scientists Norway, Besteforeldrenes klimaaksjon, Forfatternes klimaaksjon 110b, Norsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Konferansen er støttet av Forskningsrådet.

Hvordan kan næringslivet bidra til lavkarbonsamfunnet?

Presentasjon av reformforslag fra prosjektet Sustainable Companies Slik vi nylig har hørt fra Miljødirektoratet står Norge i fare for ikke å oppnå egne klimamål. Hvordan kan næringslivet bidra til den nødvendige omstillingen til et lavkarbon- og bærekraftig samfunn? Dagens system gir konkurransefordeler til de ikke-bærekraftige selskapene, og dette må vi snu. Vi trenger en ny …

Hvordan kan næringslivet bidra til lavkarbonsamfunnet? Les mer »

Klimakonferanse 2014

Velkommen til vinterens viktigste miljøkonferanse! – Hvordan kan vi løse klimakrisen på en rettferdig og solidarisk måte? – Hva skal til for å skape klimajobber og grønne arbeidsplasser raskt nok? – Hvordan kan vi skape gode, klimavennlige arbeidsplasser i hele Norge? – Hva er siste nytt i klimaforskningen? I Norge handler klimapolitikken i dag om …

Klimakonferanse 2014 Les mer »