Arrangementer

Påmelding til Concerned Scientists årskonferanse 2019 er åpnet!

Påmelding til Concerned Scientists årskonferanse 2019

Tid: 10. september
Sted: Kjerka
Kl: 10.00 – 17.00
Gratis
Mat og drikke serveres

PÅMELDING HER

Program
10:00 Velkommen
10:15 – 11:30
Tema 1
30 år med klimakommunikasjon – hvor står vi?
«Hva ligger i et anslag? Folks tolkninger av hva klimaforskerne sier»
Karl Halvor Teigen, Erik Løhre og Sigrid Møyner Hohle, Simula Research Laboratory og Universitetet i Oslo
«Bærekraft og etikk i Statens Pensjonsfond Utland»
Heidi Rapp Nilsen og Siri Granum Carson, NTNU
«Klima og retorisk kvantitet»
Kristian Bjørkdahl, Senter for Utvikling og Miljø, UiO
11:30 – 12:15
— Lunsj —
12:15 – 13:30
Tema 2
Språk, strategier og samarbeid
«Forskningsbasert beslutningsstøtte for klimatilpasning – hvordan få det i bruk?»
Åshild Lappegard Hauge, Cecilie Flyen og Christoffer Venås, SINTEF
«Behovet for mellomledd mellom klimaforskere og brukergrupper. Eksempel med Klimaprofiler»
Irene Brox Nilsen, KSS, NVE, Hege Hisdal, KSS, NVE, Dagrun Vikhamar Schuler KSS, MET, NVE
«De rette ordene – hvordan snakker vi om natur og klima?»
Anje Müller Gjesdal, Høgskolen i Østfold
13:30 – 14:00
«Klimakrisens ansikt»
Skaperne av den prisbelønte klimadokumentaren Thank You For The Rain forteller om hvordan film kan brukes som et effektivt verktøy for å skape endring, håp og forståelse av klimaendringer
— Kaffepause —
14:15 – 16:00
Tema 3
Nye kommunikative muligheter
«Hvem er dette vi som skal snakke sammen om å løse klimakrisen?»
Andreas Ytterdal, OsloMet
«En wittgensteiniansk løsning på problematisk kommunikasjon vedrørende klimaforandringer og tilhørende myter»
Emil Perron, UiB
«Hvordan anerkjenne kompleksitet og usikkerhet? Et paradigmeskifte for forskningskommunikasjon om bærekraftskrisen»
Hanna Ahlström og Beate Sjåfjell, UIO
«Klimaforskerens rolle i det postfaktuelle samfunnet»
Erlend Moster Knudsen, de Bolsée, StormGeo og Oria Jamar, Instititt Pole to Paris, Institut für Geophysik und Meteorologie, Universität zu Köln
16:00 – 17:00
Mingling
Hjertelig velkommen!

Programslipp 2019

Programslipp for årskonferansen 2019

Det er med stor glede programmet til vår kommende konferanse; Hvordan bør vi snakke om miljøkrisen? – Forskningskommunikasjonens formål, troverdighet og dilemmaer, her slippes! Husk å sette av 10. september, kl 10:00-17:00 i kalenderen!

Sted: Seminarlokalet «Kjerka», Domus Media, Institutt for privatrett, 2 etg, Juridisk Fakultet, UIO. (inngang via kantinen. Ta trapp eller heis opp til 2 etg.)

Program:

Alle foredrag varer i 15 minutter, etterfulgt av diskusjon på 5-10 minutter.

10:00: Velkomst.

10:15 – 11:30: Tema 1) 30 år med klimakommunikasjon – hvor står vi?

  1. «Hva ligger i et anslag? Folks tolkninger av hva klimaforskerne sier». Karl Halvor Teigen, Erik Løhre og Sigrid Møyner Hohle, Simula Research Laboratory og Universitetet i Oslo.
  2. «Bærekraft og etikk i Statens Pensjonsfond Utland». Heidi Rapp Nilsen og Siri Granum Carson, NTNU.
  3. «Hvem er dette vi som skal snakke sammen om å løse klimakrisen?» Andreas Ytterdal, OsloMet.

11:30 – 12:15: Lunsj.

12:15 – 13:30: Tema 2) Språk, strategier og samarbeid.

  1. «Forskningsbasert beslutningsstøtte for klimatilpasning – hvordan få det i bruk?» Åshild Lappegard Hauge, Cecilie Flyen og Christoffer Venås, SINTEF.
  2. «Behovet for mellomledd mellom klimaforskere og brukergrupper. Eksempel med Klimaprofiler». Irene Brox Nilsen (KSS, NVE), Hege Hisdal (KSS, NVE), Dagrun Vikhamar Schuler (KSS, MET, NVE), Norsk Klimaservicessenter, Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk Institutt.

13:30 – 14:00 Filmvisning og samtale:

«Klimakrisens ansikt» – skaperne av den prisbelønte klimadokumentaren Thank You For The Rain forteller om hvordan film kan brukes som et effektivt verktøy for å skape endring, håp og forståelse av klimaendringer.

— Kaffepause —

14:15 – 16:00: Tema 3) Nye kommunikative muligheter.

  1. «En wittgensteiniansk løsning på problematisk kommunikasjon vedrørende klimaforandringer og tilhørende myter». Emil Perron, UiB
  2. «Hvordan anerkjenne kompleksitet og usikkerhet? Et paradigmeskifte for forskningskommunikasjon om bærekraftskrisen». Hanna Ahlström og Beate Sjåfjell, Universitetet i Oslo.
  3. «Klimaforskerens rolle i det postfaktuelle samfunnet». Erlend Moster Knudsen, StormGeo, Bergen, Norge og Oria Jamar de Bolsée, Instititt Pole to Paris, Christchurch, New Zealand og Institut für Geophysik und Meteorologie, Universität zu Köln, Köln, Tyskland.

16:00 – 17:00: Mingling

Hjertelig velkommen!

 

 

Invitasjon til seminar om Grunnloven § 112 og Arktis, 30. september 2015

Vi har gleden av å invitere til seminar om Grunnloven § 112 og Arktis, hvor hovedtemaene vil være:

  • Hva betyr Grunnloven § 112 for olje- og gassutvinning i Arktis?
  • Lansering av boken «Fra ord til handling. Om Grunnloven § 112»

Seminaret er gratis og vi har også denne gangen anledning til å invitere alle deltakere på en enkel lunsj. Påmelding er nødvendig for å få oversikt over hvor mange vi skal bestille mat til, og skjer via dette nettskjemaet.

Hjertelig velkommen!

Invitasjon til konferanse om Grunnlovens miljøparagraf 110b torsdag 15. mai

Torsdag 15. mai 2014 inviterer vi til heldagskonferansen: Grunnlovens miljøparagraf 110b – fra ord til handling? i Universitetet i Oslos ærverdige Gamle Festsal, se vedlagte program.

Konferansen arrangeres av Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljøConcerned Scientists NorwayBesteforeldrenes klimaaksjonForfatternes klimaaksjon 110bNorsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Konferansen er støttet av Forskningsrådet. …

Hvordan kan næringslivet bidra til lavkarbonsamfunnet?

Presentasjon av reformforslag fra prosjektet Sustainable Companies

Slik vi nylig har hørt fra Miljødirektoratet står Norge i fare for ikke å oppnå egne klimamål. Hvordan kan næringslivet bidra til den nødvendige omstillingen til et lavkarbon- og bærekraftig samfunn? Dagens system gir konkurransefordeler til de ikke-bærekraftige selskapene, og dette må vi snu. Vi trenger en ny rettslig infrastruktur for bærekraftige selskaper.

Vi inviterer til et brukerrettet ettermiddagsseminar i Oslo onsdag 19. mars, kl 14-17, hvor vi vil presentere konklusjonene fra prosjektet Sustainable Companies med hovedvekt på konkrete reformforslag i norsk kontekst. Det vil være god mulighet til spørsmål og kommentarer fra de fremmøte og det legges opp til en åpen og konstruktiv diskusjon.

Seminaret er åpent for alle; forfriskninger serveres! Påmelding via nettsiden.

CSN årsmøtet – nyvalgt styre, nye planer, nye medlemmer

CSN holdte årsmøtet i Oslo på 6. mars 2014. Møtet hørte om alt som har skjedd i det siste året, og så også fremover – med et nyvalgt styre, og nye planer for å utvide organisasjon.

Beate Sjåfjell, professor ved det juridiske fakultet på UiO, har vært styreleder siden CSNs opprettelse, og ble enstemmig valgt til styreleder. For første gang skal CSN også har en nestleder, og Andreas Ytterstad, medieviter på HiOA, ble også enstemmig valgt til denne stillingen.

De andre styremedlemmene er: Peter M. Haugan (professor, Geofysisk institutt, UiB), Arne Johan Vetlesen (professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO), Dag O. Hessen (professor, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES, UiO), og Uta Gjertsen (leder av forskningsprogrammet «Concequences of Climate Change», Statkraft).

I tillegg til å ta beslutninger over nye vedtekter slik at CSN kan formelt registreres som forening, la årsmøtet planer for det kommende året, inkludert:

– Et seminar om Grunnlovens miljøparagraf på 15. mai på UiO;
– Fortsatt samarbeid med den nye Klimavalgalliansen, inkludert samarbeidet rundt grønne jobber og arbeidsplasser (spesielt konferansen «Broen til framtiden: en klimaløsning nedenfra»);
– Et forskeropprop, med krav på regjeringen og utdanningsinstitusjoner;
– Deltagelse i kampanjer om «Fossilfrie penger» i universiteter og høgskoler, sammen med Concerned Students Norway; og
– En ny satsing for å etablere flere lokallag.

For å innfri disse plannene skal CSN formelt innføre medlemmskontingenter (kr 500 for fast ansatte, og kr 200 for midlertidig ansatte, med muligheten for å søke fritak i spesielle situasjoner).

Vil du være med fremover, for eksempel ved å etablere et lokallag på din institusjon? Ta gjerne kontakt med det nye styret på kontakt@nullcs-n.org eller styret@nullcs-n.org!

Klimakonferanse 2014

Velkommen til vinterens viktigste miljøkonferanse!

– Hvordan kan vi løse klimakrisen på en rettferdig og solidarisk måte?
– Hva skal til for å skape klimajobber og grønne arbeidsplasser raskt nok?
– Hvordan kan vi skape gode, klimavennlige arbeidsplasser i hele Norge?
– Hva er siste nytt i klimaforskningen?

Klimakonferanse 2014

I Norge handler klimapolitikken i dag om å inkludere markedskreftene (klimakvoter) og om å ekskludere spørsmål om olje og gass. For å få til et fornybart Norge kreves det en folkelig mobilisering uten sidestykke, med fagbevegelsen som pådriver. Kampen for klimajobber og grønne arbeidsplasser er broen. En bro mellom Norge som oljenasjon til et land som går over til fornybar energi. En bro mellom de umiddelbare behovene vi har for gode, trygge jobber – og det behovet alt levende liv på planeten har for å få ned utslippene av klimagasser.

Torsdag 27. februar 2014 tar vi diskusjonene, viser frem de gode eksemplene, og bygger alliansene som trengs for å skape endring!

Sted: Litteraturhuset, Oslo

Det blir debatter, foredrag, intervjuer, kultur og diskusjon!
Vi møtes om kvelden for å fortsette diskusjonene (sted: TBA).

Sett av dagen, og send påmelding til klimalosningnedenfra@nullgmail.com.

Arrangørene er Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, og Greenpeace.

Invitation to conference and call for papers

Sustainable Companies: We Make it Happen, 5-6 December 2013

The Sustainable Companies Project has as its goal to contribute to an improved integration of environmental concerns into the decision-making of companies. At our final conference in Oslo on 5-6 December 2013 we will present our research-based reform proposals. At the conference we aim to bring together academics, policymakers, businesses and NGOs, students and the general public for inspiring and forward-looking discussions. Join us for this event! …