Våre målsetninger og styret

Vår hovedambisjon er å påvirke myndigheter og andre beslutningstakere til å iverksette nødvendige tiltak.

Shape

Concerned Scientists Norway

En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.

Gro Harlem Brundtland

Formål

Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer.

Vi vil gjennom forskning og formidling bidra til et bærekraftig samfunn som samtidig tilbyr høy livskvalitet. Les mer om vårt verdigrunnlag og våre visjoner i vårt manifest.

Shape

Styret

Vi har per i dag 5 medlemmer i styret. Styret setter mål for virksomheten og organiserer arbeidet vi gjør.  

Astrid Skjerven

Styremedlem

Sverre Christoffer Guldberg

Styremeldem

Linn Liljeros

Administrasjon

Andreas ytterstad

Leder

Marianne T. S. Holter

Nestleder

FAQ

Spørsmål

For å bli medlem må du i utgangspunktet enten være ansatt i en vitenskapelig stilling ved en forskningsinstitusjon (for eksempel som doktorgradskandidat (PhD), universitetslektor, stipendiat, postdoktorer, førsteamanuensis, professor), eller tidligere ha avlagt en doktorgrad.

Vi vedtok imidlertid i 2021 å åpne for medlemskap for personer som ønsker å støtte organisasjonens formål. Vi omtaler denne formen for medlemskap for støttemedlemskap.  

Alle medlemmer må likevel akseptere vårt manifest, som utgjør vår felles idébase.

Har du skrevet for eksempel en kronikk eller fagartikkel relatert til bærekraftig utvikling? Da vil vi høre fra deg! Som medlem kan du publisere dine ulike fagbidrag og ytringer på vår nettside. 

Send oss ditt bidrag her: KONTAKT@nullCS-N.ORG