Arrangementer

Referat fra debattmte om CO2-lagring

Jens Stoltenberg inviterte klimaforhandlere og eksperter fra hele verden til hynivkonferanse om karbonfangst og lagring i Bergen 27. og 28. mai. I forkant av dette mtet samletSenter for vitenskapsteori med CS-medlem Roger Strand et knippe forskere med ulik bakgrunn og ulikt syn p denne viktige, men omdiskuterte klimapolitiske saken, til et akademisk debattmte mandag 25. mai. Debattmtetvar pent for alle interesserte. Les hele programmet herog referat fra mtet her: «UiB-forskere uenig om karbonlagring«.

Siste nytt om «Krisens mulighet»!

Konferansen «Krisens mulighet som ble gjennomført 25. mai, var tenkt som et møtepunkt for politikere, embetsverk og forskere, arrangert av Framtiden i våre hender med Concerned Scientists Norway som faglig medarrangør. Konferansen ble støttet finansielt av Fritt ord.

Blant foredragsholderne var Susan George, Peter Dauvergne, Pavan Sukhdev og Øystein Dahle – les hele programmet her. Opptak av utvalgte foredrag er nå lagt ut på nettsiden til konferansen!

Vi i Concerned Scientists Norway hadde ansvaret for avviklingen av fem workshoper i annen halvdel av konferansen. Pavan Sukhdev ble intervjuet av NRK i forbindelse med konferansen og hadde et klart budskap: – Norge gjør ikke nok for miljøet. Se også oppslaget på ABC-nyhetene med kommentar fra Beate Sjåfjell («Først og fremst mangler det politisk vilje og politisk mot»), og innlegg fra Kalle Moene på E24: -Økonomer får for mye kritikk også med kommentar fra Beate Sjåfjell («Det største problemet er mangelen på politisk mot»). Bjart Holtsmark (som ledet en av workshopene) hadde et kritisk innlegg mot plenumsdelen av konferansen på E24, som utløste en liten debatt mellom Holtsmark og Sjåfjell samme sted.

Konferanses faglige kvalitetble sikretav flgende tverrfaglige ressursgruppe:

  • Dag O. Hessen (professor i biologi, UiO), CS-medlem
  • Inger Hanssen-Bauer (leder, seksjon for klimaforskning, Meteorologisk institutt)
  • Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi, UiO), CS-medlem
  • Cecilie Mauritzen (forsker, seksjon for klimaforskning, Meteorologisk institutt), CS-medlem
  • Halvor Mehlum (professor i økonomi, UiO)
  • Karl Ove Moene (professor i økonomi, UiO)
  • Øyvind Lone (Miljverndepartementet)

pne mter

Concerned Scientists vil fra hsten 2009 arrangere åpne mter om aktuelle temaer. Mer informasjon kommer senere – og vil også bli sendt ut via vår informasjonsmail, som du kan melde deg på her.