Broen til fremtiden 2021

Torsdag 11. og fredag 12. februar kan du bli med på Broen til fremtidens konferanse for 2021, hvor vår egen Andreas Ytterstad vil lede debatt!

Link til arrangementet

Broen til fremtiden er et fellesprosjekt ledet av Fagforbundet, Norsk tjenestemannslag (NTL), LO i Oslo, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Den Norske Kirke, Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturviterne, For Velferdsstaten og oss i Concerned Scientists Norway

Sammen bygger vi broen til framtiden gjennom blant annet konferanser, bøker og underskriftskampanje.

Vi kan ikke vente på at markedet skal løse klimakrisen – jo mer vi nøler, jo vanskeligere blir det. Samtidig holder det ikke at enkeltpersoner endrer livsstil alene: vi må bygge det fornybare samfunnet sammen.

Derfor krever vi en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga!

Les mer om Broen til fremtiden.

11. FEBRUAR

09:00: Velkommen til Broen til framtiden og Klimahuset!

 • Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og konferansier
 • Brit Lisa Skjelkvåle, direktør av Klimahuset

09:15: Koronakrisen vs. klimakrisen

 • Jonathan Neale, UK kampanje for 1 million klimajobber.

Andreas Ytterstad, leder av Concerned Scientists Norway, leder en samtale mellom:

 • Raymond Johansen, byrådleder i Oslo for Ap
 • Lene Westgaard-Helle, stortingsrepresentant for Høyre

09:45: TEMA 1 – GRØNN INDUSTRI

09:50: Hva blir de økonomiske konsekvensene av en styrt oljeutfasing?

 • Ådne Cappelen, forsker ved SSB

10:00: Hvilke muligheter ligger i omstillingen – og hvordan kan det gå raskere?

 • Kristin Halvorsen, Cicero og Omstillingsutvalget

10:25: Grønt offentlig innkjøp som stimulering og klimavirkemiddel

 • Sølve Sondebø, seksjonsleder for klima og energi hos Vestland fylke

10:35: Hvordan skal vi få med oss LO på en raskere, grønn omstilling?

 • Heikki Holmås, tidligere statsråd

10:50: Musikalsk innslag av Hilja

11:00: TEMA 2 – OMSTILLING OG KLIMAJOBBER I HELE LANDET

11:15: Kjøtt og beitebruk – Hvordan bruker vi landet vårt best?

 • Wendy Fjellestad og Wenche Dramstad, Nibio

11:30: Hvordan ser selvforsyning og klimautslippene ut når vi tar med soya i regnskapet?

 • Heidi Lundeberg, rådgiver ved Framtiden i våre hender

11:45: Bærekraftig bruk av ressursene: hva som kan gjøres og hva som må gjøres?

 • Film fra Norges bonde- og småbrukarlag

12:15: Hva skjer i distriktene og hvordan påvirker det oss alle?

 • Beste Aasjord, Fagforbundet

12:30: Avslutning

12:35: FERDIG

12. FEBRUAR

09:15: Sammen er vi sterke!

 • Penelope Lea

09:25: TEAM 3: GLOBAL KLIMARETTFERDIGHET

09:30: Hvorfor er det viktig å snakke om klimarettferdighet, og hva mener vi egentlig med klimarettferdighet?
Sofie Nordvik fra KFUK-KFUM Global leder en samtale mellom:

 • Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
 • Christopher Beckham, forbundsleder i Handel og Kontor

09:45: Stemmer fra Sør

 • Filmer laget av Forum for utvikling og miljø (ForUM) om klimakrisen i Sør.

09:50: Hvorfor er klimarettferdighet viktig for utviklingen i fattige land, og hva er Norges rolle i dette?

 • Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad

10:00: Hvordan finansiere klimatiltak og tilpasning i fattige land?

 • Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

10:10: Klimarettferdighet i lys av finansiering, generasjonsperspektiv og forbruksvekst
Hege Skarrud, leder i Attac Norge, leder en samtale mellom:

 • Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt
 • Edel Marie Haukland, nestleder i KrfU

10:25: Musikalsk innslag ved Tina Våje

10:40: Grønne tariffavtaler – Hva har vi fått til i tariffoppgjørene, og hvordan får vi til mer?

 • Marit Gjelsvik, Handel og Kontor
 • Atle Forfang Rostad, Fellesforbundet
 • Ole Jakob Knudsen, Naturviterne

11:00: TEAM 4: FOLKELIG MOBILISERING FOR ET KLIMAVALG

11:05: Klimavalg-video om Klimabrølet

11:10: Klimavalg og folkelig mobilisering – Hvordan får vi det til, hva skal skje framover og hva kan du gjøre?
Karoline Oppedal, fra Bærekraftig Liv, leder en samtale mellom:

 • Martin Skadal, World Saving Hustle
 • Tarje Iversen Wanvik, Senter for klima og energiomstilling (CET), UiB

11:25: Eivind Hoff-Elmari, Nettidsskriftet Pan

11:30: Hvorfor må stortingsvalget bli et klimavalg

 • Dag O. Hessen, biolog ved UiO

11:50: Avslutningsappell