Årskonferansen 2020

Forskerens og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Tema: Forskeres og akademias ansvar i bærekraftskrisen

• Hva slags ansvar følger av samfunnsoppdraget universitetet og forskere har når det gjelder bærekraftig utvikling?
• Hva kan universitetene, forskerne og lærerne gjøre i praksis?
• Hvilken rolle har Concerned Scientists Norway i dette bildet?

Tid: 26. november 2020

Sted: Seminarlokalet «Kjerka», Domus Media, Institutt for privatrett, 2 etg, Det juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (inngang via kantinen. Ta trapp eller heis opp til 2 etg.). Konferansen vil gå også være tilgjengelig via Zoom.

Alle foredrag varer i 15 minutter, etterfulgt av diskusjon på 5-10 minutter.

Gratis og åpent for alle

KOntakt

46860877

INFO

linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org

LYST til selv å bidra?

Er dette noe som engasjerer deg? Send oss gjerne ditt forslag til foredrag på CSNs årskonferanse 2020! Forslaget sendes inn til oss, med tittel og maks 500 ords abstract

send oss et KOnferansebidrag her

kontakt@nullcs-n.org

Om årskonferansen 2020

Det blir stadig klarere at vi er avhengige av hverandre i verden, og av naturen. At det som skjer på et marked i Kina kan få konsekvenser for våre alle liv, er kun det ferskest eksempel på hvordan vi påvirkes av og påvirker verden rundt oss. Det er mange eksempler på at vi er på en veldig sikker vei mot en usikker fremtid. Bærekraftskrisen stiller oss overfor store utfordringer.
Hvilket ansvar har akademia i dette bildet? Legger akademia tilstrekkelig til rette for uavhengig og kritisk forskning som svarer på bærekraftskrisens utfordringer? Gir dagens utdanningsprogram det studentene trenger – og i økende grad etterspør? Går de akademiske institusjonene foran som gode eksempler på hvordan bærekraft kan integreres i virksomheten?
Hva med den enkelte forskers ansvar? Holder vi oss tilbake fra å bidra aktivt i samfunnsdebatten av frykt for å bli beskyldt for å være politisk? Gjør vi nok for å bevisstgjøre våre studenter og gi dem ferdighetene de trenger for å være en del omstillingen til bærekraft?
10:00

Velkomst

10:15 Key note:

Professor Keri Facer (TBC) Zennström Chair in Climate Change Leadership, Uppsala Universitet

10:45 - 12:15:

Tema: Forskningens ansvar og ansvar for forskningen

3 konferansebidrag

12:15 – 13:00

Lunsj

13:00 – 14:30

Tema: Undervisning i bærekraftskrisens tid

3 konferansebidrag

14:30 – 15:30

Tema: Drift av akademiske institusjoner

3 konferansebidrag

15:30 – 15:45

Kaffepause

15:45 – 16:45

Debatt: hva bør Concerned Scientists Norway gjøre? hvordan kan konferansen bidra til at arbeidet går fremover?

15:45 – 16:45

Mingling