Forskerens og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Tema: Forskeres og akademias ansvar i bærekraftskrisen

Vi samles for å diskutere:

• Hva slags ansvar følger av samfunnsoppdraget universitetet og forskere har når det gjelder bærekraftig utvikling?

• Hva kan universitetene, forskerne og lærerne gjøre i praksis?

• Hvilken rolle har Concerned Scientists Norway i dette bildet?

Tid: 26. november 2020

Sted: Vi strømmer miniseminaret fra zoom. 

Vi vil ha et hovedinnlegg som vil vare i 12-15 minutter, etterfulgt av diskusjon. 

Det blir stadig klarere at vi er avhengige av hverandre i verden, og av naturen. At det som skjer på et marked i Kina kan få konsekvenser for våre alle liv, er kun det ferskest eksempel på hvordan vi påvirkes av og påvirker verden rundt oss.

Det er mange eksempler på at vi er på en veldig sikker vei mot en usikker fremtid. Bærekraftskrisen stiller oss overfor store utfordringer.


Hvilket ansvar har akademia i dette bildet? Legger akademia tilstrekkelig til rette for uavhengig og kritisk forskning som svarer på bærekraftskrisens utfordringer?

Gir dagens utdanningsprogram det studentene trenger – og i økende grad etterspør? Går de akademiske institusjonene foran som gode eksempler på hvordan bærekraft kan integreres i virksomheten?


Hva med den enkelte forskers ansvar? Holder vi oss tilbake fra å bidra aktivt i samfunnsdebatten av frykt for å bli beskyldt for å være politisk? Gjør vi nok for å bevisstgjøre våre studenter og gi dem ferdighetene de trenger for å være en del omstillingen til bærekraft?

"

Professor //nestleder i Concerned Scientists Norway

Beate Sjåfjell

Bærekraftig utvikling er et mål vi kontinuerlig må jobbe mot. På vårt miniseminar vil vi komme vi et steg videre.