SMIA

Vi har opprettet et nytt fast tilbud: CSN’s digitale handlingssmie (Smia). Målet med Smia er å være noe mer enn en tankesmie – vi vil være en handlingssmie, et sted for å gi inspirasjon, kunnskap eller praktisk bidrag til konkrete handlinger som kan påskynde skiftet til det bærekraftige samfunnet vi vet vi er på vei mot. 

Hvorfor Smia?

Klima- og naturkrisen er kompleks, og flere av planetens systemer står også under press. Vi står ovenfor mange utfordringer i overgangen til et rettferdig samfunn innenfor planetens tålegrenser, men det betyr også at løsningene finnes mange steder. Som akademikere med bakgrunn fra ulike fagdisipliner har vi alle ulike ressurser vi kan bidra med for å påskynde utviklingen et lite skritt videre i riktig retning, men alene kan det være vanskelig å finne tid til å gjøre noe som vil utgjøre tilstrekkelig forskjell. Vi vil derfor med dette tilby et fellesskap!

Når er SMIA åpen og hvordan fungerer Smia?

Dette tilbudet er for oss som ønsker å bidra til å fremskynde skiftet til det rettferdige, bærekraftige samfunnet, men som ikke helt vet hvordan. 

Vi møtes digitalt på Smia, ca. hver tredje måned fra 12-13. 

Det er åpent for å spise lunsjen sin underveis!). Den første halve timen vil bli satt av til Bærekraftbuzz: Idémyldring om mulige problemer/løsninger/tiltak som (a) vil kunne påskynde overgangen til det bærekraftige samfunnet og (b) vi som er samlet har mulighet til å påvirke. Nøkkelord her er nedenfra og opp (deltakerne bestemmer) og metodepluralisme. Du kan komme med idéer, inspirasjon, eller tilby dine handlinger/ressurser. Du er velkommen uansett hva som er ditt fagfelt.

Eksempler kan være å få flere underskrifter på viktige kampanjer, å presse på for endre på reisevaner i jobbsammenheng eller å planlegge en akademisk demonstrasjon. Den andre halve timen vil bli satt av til Handlingsfokus: Vi prioriterer mellom problemene/løsningene/tiltakene, konkretiserer 1-3 utvalgte til handlinger og bryter handlingene ned i passelige store oppgaver. Etter det første møtet vil rekkefølgen reverseres: Vi begynner med handlingsfokus og avslutter med Bærekraftbuzz.

Resultatet av hvert Smia-møte vil være at alle som vil det kan få en «oppgave i hånda»: Én passelig stor handling som kan bidra til å fremskynde skiftet, realistisk å få gjort i en som kjent travel hverdag. I Smia inviteres dermed alle CSN’s medlemmer til å bidra med små handlinger som sammen blir til en større handling som kan utgjøre en forskjell.

Deltagelse og påmelding 

Tilbudet er rettet mot CSN’s medlemmer og andre vitenskapelig ansatte (PhD studenter, forskere etc). Vi har imildertid åpnet for medlemskap for personer som ønsker å støtte organisasjonens formål. Vi omtaler denne formen for medlemskap for støttemedlemskap. Hvis du ønsker å bli medlem kan du gjøre det her.

Ønsker du å bli med i SMIA? Meld deg på under. 

 

Påmelding

Les også

Bærekraftsnasjon eller oljenasjon?

Les kronikken i NRK Ytring, hvor CSN-styremedlemmene Beate Sjåfjell og Marianne T. S. Holter kommenterer regjeringens siste bærekraftsmelding