Innmelding

Concerned Scientists Norway bestr av bekymrede og engasjerte vitenskapsfolk fra forskjellige forskningsinstitusjoner og med ulik faglig bakgrunn. Vi samles i oppfatningen om at klima- og miljproblemene i vid forstand s langt ikke har blitt mtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side. Vre medlemmer kommer bl.a. fra flgende forsknings- og vitenskapsomrder: naturvitenskap, teknologi, …

Innmelding Les mer »

Abonnement

Ønsker du motta informasjon fra CS-N? Vi sender et info-brev som vil holde deg oppdatert om vi ytrer oss i media, om kommende arrangementer, åpne møter, seminarer, etc. eller annet som vi mener er relevant tilknyttet vår virksomhet. Klikk her for fylle ut ditt navn og mail >>

Forskningsprosjekter

Concerned Scientists Norway består av forskere tilknyttet ulike forskningsinstitusjoner i Norge. Under finnes en kort beskrivelse av utvalgte prosjekter medlemmene jobber på, med lenker videre til prosjektenes hjemmesider eller til publisert arbeid [Prosjektnavn, Forskningsområde, Navn på medlem som jobber på prosjeketet, Tilknyttet forskningsinstitusjon, kort beskrivelse av prosjektet] >>

pent mte 17/4-2009

pent mte 17.04 Bedrifters etiske miljansvar. Innleder: Arne Johan VetlesenPmelding >>