Verden må tåle den nye regjeringens løsninger

Kronikk av Beate Sjåfjell og Andreas Ytterstad, nestleder og leder i Concerned Scientists Norway

Den nye regjeringen har muligheten til å gå inn i historiebøkene som den regjeringen som ledet en vellykket omstilling til bærekraft. Det krever imidlertid at regjeringen velger å bygge på en forskningsbasert plattform for omstilling til et bærekraftig Norge som bidrar til en bærekraftig verden. Det betyr en redefinering av forholdet mellom økonomi, samfunn og miljø, hvor planetens tålegrenser setter rammen. 

- "Regjeringen må velge å bygge på en forskningsbasert plattform for omstilling til et bærekraftig Norge, som bidrar til en bærekraftig verden"

Andre politiske og verdimessige mål – som god økonomi, sosial trygghet, livskvalitet og fremgang for enkeltpersoner og samfunn – er avhengig av at vi sikrer forutsetningene for stabile livsforhold for mennesker på planeten. Og samtidig må de grunnleggende sosiale kriteriene for det gode liv – det fungerende samfunn – sette rammen innenfor dette for all økonomisk aktivitet. Dette fordrer nytenkning på alle områder – fra energi via industri og landbruk til skatt og velferd. Dette er krevende og skremmende. Samtidig er mulighetene spennende og inspirerende.