Forskere for en bærekraftig samfunnsutvikling

Concerned Scientists Norway

Concerned Scientists Norway er en tverrfaglig nettverksorganisasjon for forskere som deler en felles bekymring. Organisasjonen samles i oppfatningen om at klima – og miljøproblemene i vid forstand så langt ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndighetenes side. Concerned Scientists Norways hovedambisjon er å påvirke myndigheter og andre beslutningstakere til å iverksette nødvendige tiltak.

Vi støtter klimasøksmålet

Vi har en grunnlovsbeskyttet rett til et levelig miljø, og det inkluderer selvsagt også klima. Gjennom klimasøksmålet har domstolene mulighet til å fungere som Grunnlovens – og dermed miljøets og klimaets – beskytter.

Les mer »

Årskonferansen 2019

Concerned Scientists årskonferanse 2019 Den 10. september holdt Concerned Scientists sin årlige konferanse, hvor tema var klimakommunikasjon. Vi inviterte en rekke bidragsytere til å besvare

Les mer »

Concerned Scientists årsmøte

På årsmøtet ble nytt styre valgt inn. Årsmedling og regnskap ble og behandlet. Her kan dere bl. a lese årsmeldingen, som oppsummerer hva CSN har arbeidet med i 2018/2019.

Les mer »

Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer.

Concerned Scientists vil gjennom forskning og formidling bidra til et bærekraftig samfunn som samtidig tilbyr høy livskvalitet. Les mer om vårt verdigrunnlag og våre visjoner i vårt manifest.

kontakt@nullcs-n.org

Oslo, Norge