Måned: april 2014

Invitasjon til konferanse om Grunnlovens miljøparagraf 110b torsdag 15. mai

Torsdag 15. mai 2014 inviterer vi til heldagskonferansen: Grunnlovens miljøparagraf 110b – fra ord til handling? i Universitetet i Oslos ærverdige Gamle Festsal, se vedlagte program.

Konferansen arrangeres av Det juridiske fakultets forskergruppe Selskaper, markeder, samfunn og miljøConcerned Scientists NorwayBesteforeldrenes klimaaksjonForfatternes klimaaksjon 110bNorsk Klimastiftelse og Concerned Students Norway. Konferansen er støttet av Forskningsrådet. …

Klimavalg 2013 blir Klimavalgallianse

Klimavalg 2013 samlet over 100 organisasjoner for å gjøre klimaet til et stort tema under valget i fjor – og nå skal arbeidet fortsette gjennom en ny Klimavalgallianse.

I begynnelsen av april ble man på et fellesmøte enig om å videreføre samarbeidet som begynte under Klimavalg 2013. Concerned Scientists Norway (CSN) var med i denne banebrytende alliansen fra begynnelsen, og kommer til å fortsette under den nye Klimavalgalliansen.

Alliansen består av miljøorganisasjoner, fagforeninger, andre organisasjoner og initiativ som vil få klimakrisen høyere opp på dagsorden. Formålet er å få til en ny klimapolitikk i Norge ved å kutte norske utslipp, satse på grønne næringer og arbeidsplasser, redusere tempo i oljeutvinning, og tilrettelegge generelt for at nordmenn kan gjøre klimavennlige valg. …