Klimavalg 2013 blir Klimavalgallianse

Skrevet 13. april 2014

Klimavalg 2013 samlet over 100 organisasjoner for å gjøre klimaet til et stort tema under valget i fjor – og nå skal arbeidet fortsette gjennom en ny Klimavalgallianse.

I begynnelsen av april ble man på et fellesmøte enig om å videreføre samarbeidet som begynte under Klimavalg 2013. Concerned Scientists Norway (CSN) var med i denne banebrytende alliansen fra begynnelsen, og kommer til å fortsette under den nye Klimavalgalliansen.

Alliansen består av miljøorganisasjoner, fagforeninger, andre organisasjoner og initiativ som vil få klimakrisen høyere opp på dagsorden. Formålet er å få til en ny klimapolitikk i Norge ved å kutte norske utslipp, satse på grønne næringer og arbeidsplasser, redusere tempo i oljeutvinning, og tilrettelegge generelt for at nordmenn kan gjøre klimavennlige valg.

I regi av Klimavalg 2013 var CSN en av initiativtakerne til to bøker om klimaproblematikken i Norge med fokuset på omstillingen som trengs for å gjøre Norge fornybart. Nestlederen i CSNs styre, medieviter Andreas Ytterstad, skrev en av disse bøkene: «100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! For en klimaløsning nedenfra», mens CSN også støttet «Norsk olje og klima: En skisse til nedkjøling» av oljehistoriker Helge Ryggvik.

Beate Sjåfjell, styreleder i CSN, ønsker den nye alliansen velkommen.

– Arbeidet som ble gjort under Klimavalg 2013 har bidratt til at klimaet er en betydelig del av den offentlige debatten under den nye regjeringen. Vi må ta dette videre, spesielt med sikte på neste års kommunevalg og klimatoppmøtet i Paris. Derfor gleder jeg meg til hva Klimavalgalliansen kan oppnå fremover.

Andreas Ytterstad, som har vært en aktiv deltager i arbeidsutvalget som har jobbet med stiftelsen av Klimavalgalliansen, legger til:

– Vi må bygge allianser på alle nivåer for å få til en rettferdig omstilling i Norge. Klimavalgalliansen kan bli et viktig samlingspunkt for de forskjellige initiativene som allerede finnes med hensyn til klimakutt, grønne jobber og arbeidsplasser, og nedtrapping av oljeutvinningen, samtidig som nye initiativer kan komme ut av det historiske samarbeidet mellom så mange ulike organisasjoner. CSN skal fortsette å være aktivt involvert i dette samarbeidet videre.

Legg igjen en kommentar