Måned: januar 2012

Invitasjon til seminar: Grønn økonomi i Norge; Hva er det egentlig, og hvordan får vi det til?

Den 28. februar inviterer YS, WWF, Grid-Arendal og Virke til seminar og debatt på Litteraturhuset om et av de viktigste spørsmålene for Norges utvikling mot et bærekraftig samfunn. Tid: 9-12.30

Norge trenger noe å leve av også i fremtiden. Andre land i Europa posisjonerer seg nå for å skape arbeidsplasser i næringer som utvinner ressurser bærekraftig, som har miljøvennlige produksjonsprosesser og som gjenvinner sine restprodukter.  Vi risikerer å tape i kampen om de grønne arbeidsplassene til tross for at vi har komparative fortrinn som tilsier at vi burde ligge i front.

YS og WWF  har sammen utarbeidet en rapport som beskriver grønn økonomi i en norsk kontekst. Vi vurderer i hvilken grad norsk økonomi er grønn, og gir anbefalinger på hvordan den kan bli det. YS, WWF, Grid-Arendal og Virke inviterer til et seminar hvor vi spør; Hva er egentlig en grønn økonomi, og hvordan får vi det til i Norge?  Under seminaret går vi fra ord til handling, og får høre om utvalgte virksomheters erfaringer med grønn næringsutvikling. Vi diskuterer hva som skal til for å skape en grønn økonomi i Norge og avslutter med debatt.

Seminaret er gratis og avsluttes med enkel lunsj. «Førstemann til mølla» prinsippet gjelder.
Oppdatert program sendes ut etterhvert.

Påmelding innen 24. februar til: www.wwf.no/gronnokonomi

For spørsmål kontakt gunn.kristoffersen@nullys.no eller ilomelde@nullwwf.no.

Invitasjon til lansering av IPCC Rapport 24-25.01

Invitasjon til Lansering av Spesial Rapport fra FNs Klimapanel (IPCC): 
Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

Når: 24.-25. januar
Hvor: 24. januar, Ole Johan Dahls hus, UiO og 25. januar, Klif, Helsfyr 

24. og 25. januar 2012 kan du møte forfatterne bak den siste rapporten fra FNs Klimapanel i Oslo. 24. januar deltar både Dr. Rajendra Pachauri, som leder FNs klimapanel, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær Ingrid Fiskaa.

Programmet finner du her: http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/?cid=3292

Påmelding gjør du her: http://www.klif.no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/Pamelding-til-konferanse-om-ekstremvar-og-katastrofer-24-25-januar-2012/
Konferansen er gratis (inkludert lunsj).

Har du en interesse for klima, ekstremvær, koblingen klima-samfunn, katastrofer, hvordan samfunnet håndterer katastrofer, sårbarhet, endringsprosesser, bærekraftig utvikling,  da er dette konferansen for deg. Det er også en unik anledning til å stifte bekjentskap med FNs Klimapanel og dets leder Dr. Rajendra Pachauri, og ikke minst å høre hvilke tanker Erik Solheim og andre norske politikere har omkring koblingene klimaendring og risiko for katastrofer.

Konferansen er et samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet, Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Debattmøte om 4-graderssamfunnet

19. januar 2012 18:00 — 21:00 – Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7
(Klubben, 3. etg)

Signalene tyder på at dersom alle vage lovnader fra klimatoppmøtet i Durban skulle innfris, er det beste vi kan håpe på at den globale middeltemperaturen øker med 4 grader. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Innledere:

  • Forskningsdirektør klimaforskning Knut H. Alfsen, Cicero – «Hvorfor 4-graderssamfunnet ikke er til å unngå»
  • Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO – «Hva skjer i naturen når temperaturen når 4 grader over førindustrielt nivå?»
  • Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, UiO — «Har vi et etisk ansvar for verdens temperatur?»

Etter innledningene blir det debatt!

Fri adgang for alle

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Norsk klimanettverk og Concerned Scientists Norway.

Mer info: http://www.norskklimanettverk.no/2012/01/10/debattmote-om-4-graderssamfunnet/