økonomi

Hva venter vi på?

I et debattinnlegg i Dagbladet skriver Anita Margrethe Halvorssen, CSN-medlem og professor ved University of Denver, at Norge nå må endre kurs vekk fra en oljebasert økonomi:

Jeg bor i Colorado og har særlig fått merke det i sommer, med over 10 skogbranner. Folk må kreve at politikerne skifter kurs og snarest satser på fornybar energi og andre tiltak som reduserer utslippene av CO2. 

Vi må vise verden at det går an å forvalte en økonomi som ikke er avhengig av olje, selv om det vil koste noe mer i startfasen. 

Les hele innlegget på dagbladet.no.

Invitasjon til seminar: Grønn økonomi i Norge; Hva er det egentlig, og hvordan får vi det til?

Den 28. februar inviterer YS, WWF, Grid-Arendal og Virke til seminar og debatt på Litteraturhuset om et av de viktigste spørsmålene for Norges utvikling mot et bærekraftig samfunn. Tid: 9-12.30

Norge trenger noe å leve av også i fremtiden. Andre land i Europa posisjonerer seg nå for å skape arbeidsplasser i næringer som utvinner ressurser bærekraftig, som har miljøvennlige produksjonsprosesser og som gjenvinner sine restprodukter.  Vi risikerer å tape i kampen om de grønne arbeidsplassene til tross for at vi har komparative fortrinn som tilsier at vi burde ligge i front.

YS og WWF  har sammen utarbeidet en rapport som beskriver grønn økonomi i en norsk kontekst. Vi vurderer i hvilken grad norsk økonomi er grønn, og gir anbefalinger på hvordan den kan bli det. YS, WWF, Grid-Arendal og Virke inviterer til et seminar hvor vi spør; Hva er egentlig en grønn økonomi, og hvordan får vi det til i Norge?  Under seminaret går vi fra ord til handling, og får høre om utvalgte virksomheters erfaringer med grønn næringsutvikling. Vi diskuterer hva som skal til for å skape en grønn økonomi i Norge og avslutter med debatt.

Seminaret er gratis og avsluttes med enkel lunsj. «Førstemann til mølla» prinsippet gjelder.
Oppdatert program sendes ut etterhvert.

Påmelding innen 24. februar til: www.wwf.no/gronnokonomi

For spørsmål kontakt gunn.kristoffersen@nullys.no eller ilomelde@nullwwf.no.