Debattmøte om 4-graderssamfunnet

19. januar 2012 18:00 — 21:00 – Håndverkeren, Rosenkrantz gate 7
(Klubben, 3. etg)

Signalene tyder på at dersom alle vage lovnader fra klimatoppmøtet i Durban skulle innfris, er det beste vi kan håpe på at den globale middeltemperaturen øker med 4 grader. Hva er forskjellene mellom samfunnet vi har i dag og det vi får når den globale middeltemperaturen har øket med 4 grader utover førindustrielt nivå?

Innledere:

  • Forskningsdirektør klimaforskning Knut H. Alfsen, Cicero – «Hvorfor 4-graderssamfunnet ikke er til å unngå»
  • Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO – «Hva skjer i naturen når temperaturen når 4 grader over førindustrielt nivå?»
  • Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen, UiO — «Har vi et etisk ansvar for verdens temperatur?»

Etter innledningene blir det debatt!

Fri adgang for alle

Møtet arrangeres som et samarbeid mellom Norsk klimanettverk og Concerned Scientists Norway.

Mer info: http://www.norskklimanettverk.no/2012/01/10/debattmote-om-4-graderssamfunnet/