Invitasjon til lansering av IPCC Rapport 24-25.01

Invitasjon til Lansering av Spesial Rapport fra FNs Klimapanel (IPCC): 
Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation.

Når: 24.-25. januar
Hvor: 24. januar, Ole Johan Dahls hus, UiO og 25. januar, Klif, Helsfyr 

24. og 25. januar 2012 kan du møte forfatterne bak den siste rapporten fra FNs Klimapanel i Oslo. 24. januar deltar både Dr. Rajendra Pachauri, som leder FNs klimapanel, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær Ingrid Fiskaa.

Programmet finner du her: http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/?cid=3292

Påmelding gjør du her: http://www.klif.no/Aktuelt/Nyheter/2012/Januar-2012/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar/Pamelding-til-konferanse-om-ekstremvar-og-katastrofer-24-25-januar-2012/
Konferansen er gratis (inkludert lunsj).

Har du en interesse for klima, ekstremvær, koblingen klima-samfunn, katastrofer, hvordan samfunnet håndterer katastrofer, sårbarhet, endringsprosesser, bærekraftig utvikling,  da er dette konferansen for deg. Det er også en unik anledning til å stifte bekjentskap med FNs Klimapanel og dets leder Dr. Rajendra Pachauri, og ikke minst å høre hvilke tanker Erik Solheim og andre norske politikere har omkring koblingene klimaendring og risiko for katastrofer.

Konferansen er et samarbeid mellom Klima- og forurensningsdirektoratet, Universitetet i Oslo, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.