Invitasjon til seminar: Grønn økonomi i Norge; Hva er det egentlig, og hvordan får vi det til?

Den 28. februar inviterer YS, WWF, Grid-Arendal og Virke til seminar og debatt på Litteraturhuset om et av de viktigste spørsmålene for Norges utvikling mot et bærekraftig samfunn. Tid: 9-12.30

Norge trenger noe å leve av også i fremtiden. Andre land i Europa posisjonerer seg nå for å skape arbeidsplasser i næringer som utvinner ressurser bærekraftig, som har miljøvennlige produksjonsprosesser og som gjenvinner sine restprodukter.  Vi risikerer å tape i kampen om de grønne arbeidsplassene til tross for at vi har komparative fortrinn som tilsier at vi burde ligge i front.

YS og WWF  har sammen utarbeidet en rapport som beskriver grønn økonomi i en norsk kontekst. Vi vurderer i hvilken grad norsk økonomi er grønn, og gir anbefalinger på hvordan den kan bli det. YS, WWF, Grid-Arendal og Virke inviterer til et seminar hvor vi spør; Hva er egentlig en grønn økonomi, og hvordan får vi det til i Norge?  Under seminaret går vi fra ord til handling, og får høre om utvalgte virksomheters erfaringer med grønn næringsutvikling. Vi diskuterer hva som skal til for å skape en grønn økonomi i Norge og avslutter med debatt.

Seminaret er gratis og avsluttes med enkel lunsj. «Førstemann til mølla» prinsippet gjelder.
Oppdatert program sendes ut etterhvert.

Påmelding innen 24. februar til: www.wwf.no/gronnokonomi

For spørsmål kontakt gunn.kristoffersen@nullys.no eller ilomelde@nullwwf.no.