Måned: april 2010

Stormene til barnebarna våre

I denne kronikken av CSN-medlem Sigbjørn Grønås presenteres boken Storms of our grandchildren som nylig er utgitt av den ledende klimaforskeren James Hansen. I boken oppsummerer Sofie-prisvinneren forskningsresultater, deler tanker om hvordan planeten kan reddes og forteller om sine erfaringer med myndighetene i USA.

Les kronikken (PDF, 475 kB)

Klimaendringer – hvor sikre er vi?

image001Bilde: framtiden.no

CSN-medlem Hans Martin Seip har laget et lite «grunnkurs» om klimaendringer og global oppvarming for Besteforeldreaksjonen, som han også er medlem av.

Artikkelen gir en nyttig oversikt over klimasystemet og mulige konsekvenser av endringene, og tar spesielt for seg usikkerheten knyttet til følgene av global oppvarming.

Les hele artikkelen på framtiden.no.

Ut i skogen og opp i trærne

bt-no

«Skoleelevene må tilegne seg evnen til å kunne sette spørsmålstegn ved nålevende generasjoners verdisett og levemåte. Vil dagens levemåte kunne fortsette? Har vi en plikt til å etterlate oss jordkloden i en bærekraftig tilstand til fremtidige generasjoner?»

Dette er blant spørsmålene CSN-medlem Espen Gamlund reiser i en kronikk skrevet i samarbeid med Siri Kalvig, publisert på nettstedet bt.no. Forfatterne mener klimautdanning må inn i skolen.

Les hele kronikken her: Ut i skogen og opp i trærne.

RENAS: Næringslivets miljøansvar

RENAS er en ideell organisasjon som  administrerer en nasjonal innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.

4. mai 2010 klokken 13.00-15.00 arrangerer organisasjonen seminaret «Næringslivets miljøansvar» i Gamle Logen i Oslo. Arrangementet er åpent og gratis. CSN-medlem Ketil Hylland er en av foredragsholderne.

Mer informasjon om program, andre foredrag, samt påmelding, finnes på RENAS’ nettsider.

Medlemsmøte onsdag 28. april 2010

Det blir arrangert medlemsmøte for medlemmer av CSN onsdag 28. april, kl 18-20.

Tema for møtet vil være kritikken som har kommet mot IPCC og klimaforskning generelt og foredragsholder vil være Cecilie Mauritzen fra CSN.

Sted: Det juridiske fakultet i Oslo, «Spiserommet», Domus Academica, Karl Johans gate 47.

Vi håper mange har mulighet til å stille!

Vil ha slutt på grønnvasking

ukeavisen-ledelse-logo

Samfunnsansvar får ingen plass i næringslivet hvis bedriftene på en enkel måte kan bløffe seg til et bedre omdømme gjennom klisjépreget grønnvasking, mener Beate Sjåfjell.

Fredag 16. april fortalte hun i Ukeavisen Ledelse om sitt prosjekt «Sustainable companies», som i 2012 skal komme med konkrete forslag til hvordan selskapslovgivningen kan endres i hele verden. Les hele artikkelen her: Vil ha slutt på grønnvasking.

Kvotehandel hindrar nasjonale klimatiltak

topp-banner

I artikkelen Klimatiltak som rettferdighetsproblem i boka Rettferdighet (Universitetsforlaget 2010) stiller postdoktor Christina Voigt spørsmål ved om kor rettferdig det er at dei rike landa kan finansiera klimaprosjekt som vasskraftverk eller vindkraftverk i fattige land, berre for å få trekt frå klimautsleppa i eige land.

Uniforum, nettavis for Universitetet i Oslo, omtaler Voigts artikkel her: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2010/04/kvotehandel-hindrar-nasjonale-klimatiltak.html

Fakta om feilene i Klimapanelets hovedrapport

Den siste tiden har det i både internasjonale og norske media vært rapportert og spekulert om feil i IPCCs siste rapport. Her er noen gode linker for dem som vil sette seg inn i hva som har skjedd og hva det betyr:

Siste: Phil Jones «frikjent» av det britiske Underhuset:

MILEN International Conference: Call for Papers

Visions and strategies to address sustainable energy and climate change
25-26. november 2010, Universitetet i Oslo

MILEN er et tverrfakultrt forskningsfelt etablert p Universitetet i Oslo januar 2009. MILENs mlsetning er legge til rette for tverrfakultr og tverrfaglig forskning og akademisk utvikling innen emner relatert til miljendringer og brekraftig energi. Emner av srlig interesse for MILEN er teori, politikk og praksis assosiert med fornybar energi, brekraftig forbruk og klimaendring – bde reduksjon av klimagassutslipp og reduksjon av de miljmessige konsekvensene av klimaendringer.

MILENs organisasjonskomit nsker bidrag som tar opp visjoner og strategier for hndtering av disse energi- og miljutfordringene, samt bidrag som omhandler nye politiske, etiske og naturfaglige fremskritt for redusere samfunnets energiforbruk, klimagassutslipp og andre miljmessige konsekvenser av energiforbruk.

Les mer (PDF, 426 KB)