RENAS er en ideell organisasjon som  administrerer en nasjonal innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.

4. mai 2010 klokken 13.00-15.00 arrangerer organisasjonen seminaret «Næringslivets miljøansvar» i Gamle Logen i Oslo. Arrangementet er åpent og gratis. CSN-medlem Ketil Hylland er en av foredragsholderne.

Mer informasjon om program, andre foredrag, samt påmelding, finnes på RENAS’ nettsider.

Legg igjen en kommentar