bt-no

«Skoleelevene må tilegne seg evnen til å kunne sette spørsmålstegn ved nålevende generasjoners verdisett og levemåte. Vil dagens levemåte kunne fortsette? Har vi en plikt til å etterlate oss jordkloden i en bærekraftig tilstand til fremtidige generasjoner?»

Dette er blant spørsmålene CSN-medlem Espen Gamlund reiser i en kronikk skrevet i samarbeid med Siri Kalvig, publisert på nettstedet bt.no. Forfatterne mener klimautdanning må inn i skolen.

Les hele kronikken her: Ut i skogen og opp i trærne.

Legg igjen en kommentar