Måned: april 2010

Seminar: Fra konomiske virkemidler til teknologifokus i norsk klimapolitikk

14. April 2010, 13.15 15.00 Sjur Kasa, Cicero / TIK-senteret

Den hjemlige klimapolitikken i Norge har beveget seg fra et sterkt fokus p kostnadseffektive virkemidler til et kt fokus p teknologi som lsning. Karbonfangst og -lagring, men ogs renere prosesser og vindmller til havs er nye lsninger som i stigende grad har blitt promotert av norske myndigheter. Hva er de sosiale og politiske rsakene til denne omleggingen og hva kan den si oss om forholdet mellom innovasjon og politikk i Norge og mer generelt?

Les mer (PDF, 573 KB)

Klimapolitikk: Har vi noe å lære av kampen mot tobakk?

I et innlegg i Klassekampen 15. mars sammenligner Gunnar Kvåle ved Universitetet i Bergen kampen mot klimaendringene med kampen mot tobakk de siste 50 årene.

«Tidlig på 1950-tallet var det vitenskaplig vist at sigarettrøyking førte til lungekreft. I flere tiår hevdet likevel en del forskere, mange finansiert av tobakksindustrien, at det var ingen årsakssammenheng mellom røyking og kreft. (…) IPCC sier nå at det er mer enn 90 % sannsynlig at temperaturøkingen er menneskeskapt. Likevel er det fortsatt mange useriøse forskere som påstår noe annet, støttet opp av en sterk oljelobby som sprer slik usann informasjonen til politikere og folk flest.»

Du kan lese hele innlegget her (DOC, 23 KB).