Kjære alle,

Dette stortingsvalget kan bli et avgjørende valg for retningen Norge tar videre i noen av vår tids viktigste utfordringer. Mange i Concerned Scientists Norway bidrar aktivt i lokale miljøer og nasjonale fora for å bygge bro mellom den forskningsbaserte kunnskapen og politikernes (manglende) handling.

CSN-styremedlem Andreas Ytterstad gjør en kjempeinnsats i Klimavalg2013, og flere, inkludert CSN-styremedlem Arne Johan Vetlesen, bidrar aktivt i media. Noen av oss, slik som CSN-styremedlem Dag Olav Hessen, har også kastet seg ut i partipolitikken (for Miljøpartiet De Grønne).

Vi ser en annen oppmerksomhet om grunnleggende spørsmål, samtidig som all erfaring jo har vist de siste 40 år siden Limits to Growth kom ut, at det er lett for politikere og andre beslutningstagere å bare la ting fortsette som før av redsel for fremstå som (for) radikal. Vi må derfor stå på så godt vi kan!

NRK Radio har tatt opp hansken som Miljøpartiet De Grønne har kastet inn i valgkampen, og har invitert styreleder Beate Sjåfjell i studio i dag sammen med Erik Reinert og Halvor Mehlum for å snakke om hva politikerne burde gjøre for å få til en bærekraftig utvikling. Utgangspunktet er at man har skjønt at vi ikke kan fortsette slik vi gjør nå.

Dette skal gå på direkten kl 9-10 i dag i programmet Ekko på NRK P2. Sjåfjell kommer til å snakke både overordnet og ganske konkret om hva Norge kan gjøre og bør gjøre for å få oss inn på et bærekraftig spor (se her om ett av de konkrete punktene: http://grontuio.wordpress.com/2013/05/02/grunnlovenogklima/).

Vi håper at dette vil bidra til en god debatt inn mot valgkampens siste helg.

Godt klimavalg!

Legg igjen en kommentar