Måned: april 2013

Bokanmeldelse: Klimahistorie og klimapolitikk

Omslag: abforlag.no
Omslag: abforlag.no

Arne Chr. Stryken har i en årrekke bygd opp og undervist i studier i miljøfag, politisk idéhistorie og samfunnsvitenskap ved Nansenskolen i Lillehammer, hvor han nå er lektor.

Han har nå skrevet en svært god bok om klimahistorie og klimapolitikk. Boken er delt i tre hoveddeler. Del 1 gir en oversikt over klimaforskning og klimahistorie, mens del 2 går nærmere inn på de samme emnene. Del 3 omhandler hvordan den globale oppvarmingen kan komme til å utvikle seg. Han ser her på forskjellige senario der oppvarmingen kan bli helt opp til 6 grader.

Boken favner vidt fra vitenskapsfilosofi til fysikk og meteorologi. Her omhandles på en svært lettfattelig og riktig måte de astronomiske teorier om istidene, kontinentaldriftens betydning og transportbeltet i havet. Språket et svært godt og boken er lettlest. Boken har i tillegg et omfattende kartmateriale.

Boken anbefales for alle som ikke er spesialister, men som vil skaffe seg en rask oversikt over klimahistorie, klimaforskning og klimapolitikk.

Les mer om boken hos Dreyers Forlag.

Havvind er framtidsretta

tu_logo_228x70– Det er ingen grunn til at Statoil skal investere i oljesandutvikling i Canada, eller oljefelt i Nigeria, medan ei satsing på havvind vert avblåst på grunn av ein manglande marknad innanlands. Med litt framsyn ser ein at kunnskap som utviklast langs Norskekysten på eit tidspunkt kan bli svært nyttig i utlandet. Havvind ligg til dømes svært høgt oppe på agendane i land som Kina, Japan, Sør-Korea eller USA, i tillegg til dei som satsar langs Nordsjøen her i Europa.

Dette skriver Marius Korsnes, stipendiat ved NTNU, i en artikkel i Teknisk Ukeblad.

Les hele artikkelen på forskning.no.

Boken «100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!» lansert

Ny bok!

På Gyldendal forlag ble Andreas Ytterstads bok «100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!» lansert på tirsdag. Boken forklarer alvoret i menneskeskapte klimaendringer – som politikerne stadig sjeldnere snakker om – og skisserer en løsning nedenfra, fra folket selv.
Boken utgjør startskuddet for en kampanje som krever 100.000 nye klimajobber de neste 20 årene ved å dreie akselererende investeringer på sokkelen til investeringer i havbasert vindkraft og miljøvennlig transport.
Les mer om lanseringen i Fagbladet.
Boklanseringen ble også tatt opp på video og dekket på vår Facebook-side.

Invitasjon til medlemsmøte fredag 19. april

Kjære CSN-medlemmer!

Vi vil med dette invitere dere til et medlemsmøte fredag 19. april kl. 12-13 på rom 405 i 4.etg. i St Olavs gate 23, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet ved UiO.

Temaet vil være Anne Karin Sæthers bokprosjekt om oljens makt i norsk klimapolitikk.

Anne Karin vil innlede til diskusjon om bokprosjektet og spesielt følgende temaer:

  • Hvor stor makt har «det oljeindustrielle kompleks» i Norge?
  • Kan norske politikere takke nei til oljepengene?
  • Er Norge i større grad et oljeland enn en klimanasjon?

Borten Moes uholdbare oljepåstander

I et innlegg i Dagens Næringsliv 9. april imøtegår CSN’s styreleder Beate Sjåfjell påstandene Ola Borten Moe fremsatte i Aftenposten 3. april.

Her følger Sjåfjells innlegg i sin helhet:


Norge har en unik mulighet som globalt viktig finansiell aktør til å styre verden i fornybar retning. Et lite skritt i riktig retning ville være at Staten som majoritetsaksjonær sørget for at Statoil holdt seg unna sårbare naturområder i nord.

I stedet er Borten Moe med på Statoils oljekampanje med uholdbare argumenter for oljeutvinning stadig lenger nord. På Senterpartiets landsmøte til helgen skal partiets første nestleder Borten Moe holde foredrag om «ressursforvaltning i pakt med naturen».