Kjære CSN-medlemmer!

Vi vil med dette invitere dere til et medlemsmøte fredag 19. april kl. 12-13 på rom 405 i 4.etg. i St Olavs gate 23, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet ved UiO.

Temaet vil være Anne Karin Sæthers bokprosjekt om oljens makt i norsk klimapolitikk.

Anne Karin vil innlede til diskusjon om bokprosjektet og spesielt følgende temaer:

  • Hvor stor makt har «det oljeindustrielle kompleks» i Norge?
  • Kan norske politikere takke nei til oljepengene?
  • Er Norge i større grad et oljeland enn en klimanasjon?

Anne Karin har hovedfag i journalistikk og har jobbet som journalist i blant annet NRK og Dagsavisen. Hun har også vært kommunikasjonsjef for Miljøstiftelsen Bellona. Og jobber nå i kommunikasjonsavdelingen til Utdanningsforbundet.

Bokprosjektet er noe hun gjør ved siden av på eget initativ, og her er litt informasjon om prosjektet:

Bokprosjektet mitt er en kritisk undersøkelse av oljebransjens makt og statens avmakt i norsk klima- og energipolitikk.

Hvordan håndterer norske politikere paradokset som ligger i at Norge skal være både en klimanasjon og et oljeland? Statoil argumenterer med at de driver den mest miljøvennlige utvinningen av olje og gass i hele verden. Rettferdiggjør det stadig økte CO2-utslipp? Finnes det tilfeller der Statoil i praksis motarbeider en offensiv klimapolitikk? Er politikerne mer oljevennlige enn klimavennlige? Det er sentrale spørsmål i boka.

Jeg ønsker å se på både retorikk og argumentasjon og konkret politikk. Hvilken retorikk og «framing» er blitt dominerende, og hvilke konsekvenser får det?

Mitt mål er å skrive en lettfattelig dokumentarbok som kan bidra til å skape debatt. Boka skal basere seg på 100 intervjuer med relevante aktører, i første rekke oljebransjen, politikken, forskningsmiljøer og miljøorganisasjoner. I tillegg kommer utstrakt dokumentresearch og egne erfaringer.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme på møtet!

Ta kontakt med Beate på 95 93 12 83 ved behov for nærmere forklaring om veien og inngangen til møtelokalet.

Vennlig hilsen
Beate Sjåfjell og Line Merete Karlsøen
styreleder og styresekretær i Concerned Scientists Norway

Legg igjen en kommentar