Omslag: abforlag.no
Omslag: abforlag.no

Arne Chr. Stryken har i en årrekke bygd opp og undervist i studier i miljøfag, politisk idéhistorie og samfunnsvitenskap ved Nansenskolen i Lillehammer, hvor han nå er lektor.

Han har nå skrevet en svært god bok om klimahistorie og klimapolitikk. Boken er delt i tre hoveddeler. Del 1 gir en oversikt over klimaforskning og klimahistorie, mens del 2 går nærmere inn på de samme emnene. Del 3 omhandler hvordan den globale oppvarmingen kan komme til å utvikle seg. Han ser her på forskjellige senario der oppvarmingen kan bli helt opp til 6 grader.

Boken favner vidt fra vitenskapsfilosofi til fysikk og meteorologi. Her omhandles på en svært lettfattelig og riktig måte de astronomiske teorier om istidene, kontinentaldriftens betydning og transportbeltet i havet. Språket et svært godt og boken er lettlest. Boken har i tillegg et omfattende kartmateriale.

Boken anbefales for alle som ikke er spesialister, men som vil skaffe seg en rask oversikt over klimahistorie, klimaforskning og klimapolitikk.

Les mer om boken hos Dreyers Forlag.

Legg igjen en kommentar