I et innlegg i Dagens Næringsliv 9. april imøtegår CSN’s styreleder Beate Sjåfjell påstandene Ola Borten Moe fremsatte i Aftenposten 3. april.

Her følger Sjåfjells innlegg i sin helhet:


Norge har en unik mulighet som globalt viktig finansiell aktør til å styre verden i fornybar retning. Et lite skritt i riktig retning ville være at Staten som majoritetsaksjonær sørget for at Statoil holdt seg unna sårbare naturområder i nord.

I stedet er Borten Moe med på Statoils oljekampanje med uholdbare argumenter for oljeutvinning stadig lenger nord. På Senterpartiets landsmøte til helgen skal partiets første nestleder Borten Moe holde foredrag om «ressursforvaltning i pakt med naturen».

Den samme Borten Moe avviser at klimatrusselen er et argument mot oljeutvinning i sårbare nordområder. Han antyder til og med at det egentlig er bra for klimaet. Norsk petroleumsutvinning er så mye renere og mer miljøvennlig enn andre lands oljeutvinning. Norsk olje og gass skal i tillegg redde klimaet ved at det kan brukes i stedet for kull. Det er imidlertid lite som underbygger at økt produksjon av norsk olje og gass har ført til redusert forbruk av kull.

Verdens fattige forsøkes også brukt som argument. Befolkningsvekst og fattigdom skal gjøre at det er behov for norske petroleumsutvinning for å skape mer velstand i verden. Det er høyst tvilsomt om norsk oljeproduksjon er til hjelp for verdens fattige. En utvinning av våre resterende fossile ressurser vil tvert i mot bidra til en farlig klimautvikling som først og kraftigst vil ramme fattig land.

Denne type argumentasjon som Borten Moe har gitt seg inn på er nyttig for Statoil på kort sikt. Den er samtidig ødeleggende for norsk troverdighet som en internasjonal aktør som vil gjøre noe med klimatrusselen. Senterpartiet, og andre seriøse politiske partier, bør finne andre kilder enn Borten Moe når de skal vedta norsk nærings- og klimapolitikk for fremtiden.

 

Legg igjen en kommentar