Måned: november 2012

Call for Papers: Transformation in a Changing Climate

International Conference:

Transformation in a Changing Climate

University of Oslo, Norway
June 19-21, 2013

Climate change is considered by many to be the greatest challenge to humanity ― a “perfect storm” that will lead to unprecedented social and ecological impacts unless addressed in a comprehensive, urgent manner. Yet there is a growing recognition that traditional, “business-as-usual” approaches to mitigation and adaptation are insufficient to address the breadth, scale and complexity of challenges associated with climate change. In fact, there have been many calls for new modes of thinking about multiple interacting processes, policies, and programs, and both scientific and policy discourses increasingly emphasize the need for deliberate transformation in response to climate change. There are, however, significant research gaps on transformation that are critical to address. What do we actually mean by transformation? Do we know how to make it happen? Do we have a sufficient knowledge base to inform strategies and actions for deliberate, ethical and sustainable transformation at the rate and scale that is called for? What is the role of science in the transformation process?

The “Transformation in a Changing Climate” conference aims to fill these gaps by bringing together diverse perspectives on deliberate transformation in response to climate change. The conference will serve as a creative, innovative and inspirational gathering that catalyzes new
insights on transformation processes and the implications for research, policy and practice. Such insights will contribute to international transdisciplinary research initiatives, including Future Earth.

Read more: Transformation Conference 2013 Call for papers (PDF)

Minneord om Karl Georg Høyer

Karl Georg Høyer (1946 – 2012)

Karl Georg Høyer, styremedlem i Concerned Scientists Norway, døde 10. november 2012.

Karl Georg var med å starte Concerned Scientists Norway i august 2008. Med sin brede kompetanse og sitt langvarige faglige og politiske miljøengasjement var han et selvskrevent medlem av kjernegruppen.

Karl Georg var professor og forskningsdirektør i Teknologi, design og miljø ved Høyskolen i Oslo fra 2005. I perioden 1987 2005 hadde han ulike lederstillinger ved Vestlandsforskning. I 1969 ble han uteksaminert som sivilingeniør ved Heriot-Watt University i Edinburgh. Han utga sin første bok, Olje, energi og planlegging i 1979 og tok doktorgraden med avhandlingen Sustainable Mobility the Concept and its Implications ved Universitetet i Roskilde i 1999. På 1970-tallet spilte han en hovedrolle i bevegelsen mot atomkraft. Hovedområdene i hans forskning var bærekraft- og føre-var-begrepet, byplanlegging, mobilitet og transport, energi og miljø. Han publiserte en rekke artikler om disse temaene, samt om vekst og decoupling, i internasjonale fagtidsskrifter. Han hadde et omfattende internasjonalt kontaktnett, især tilknyttet den såkalte critical realism utviklet av den britiske filosofen Roy Bhaskar. I antologien Ecophilosophy in a World of Crisis (Routledge, 2012; redigert med Roy Bhaskar og Petter Næss), har Karl Georg en bred gjennomgang av norsk (og nordisk) økofilosofi som røper et suverent overblikk over alle viktige bidrag fra Næss, Zapffe og Kvaløy og frem til i dag. Et av hans nå ufullførte prosjekter er en vitenskapsteoretisk kritikk av økonomifagets hegemoni innen miljøpolitikk og miljøforskning.

Concerned Scientis Norway har lidd et stort tap i og med Karl Georgs bortgang. Han var en av landets fremste eksperter på bærekraft i energi- og transportsektorene og på tenkningen bak føre-var-prinsippet. Tross eller skulle man si: på grunn av sin bakgrunn innenfor ingeniørfag og naturvitenskap var Karl Georg en meget kompetent motstander av troen på teknisk fix i miljø- og klimasaken. Han la vekt på at CSN i all sin virksomhet må anlegge et systemkritisk perspektiv der det ikke er symptomene på krisen, men dens dypere årsaker i vårt vekstfikserte økonomiske system og forbruksmønster som må adresseres.

Karl Georg hadde alltid vektige innspill til kronikker og andre initiativer fra oss andre i styret. I kraft av sin lune væremåte og sin sjenerøsitet var han en fryd å samarbeide med. Vi er takknemlige for alt han har utrettet.

Arne Johan Vetlesen

Vil du bidra administrativt i Concerned Scientists Norway?

Vi trenger en idealistisk og ordentlig person som vil bidra administrativt i Concerned Scientists Norway.

Foreløpig kan vi ikke tilby annen lønn enn vissheten om at du bidrar til en viktig sak!

Er du student, pensjonist eller er du rett og slett et overskudsmenneske som har tid og kapasitet til å hjelpe oss? Fordel, men ingen betingelse, om du er litt over gjennomsnittet datakyndig. Interessert?

Send en e-post til kontakt@nullcs-n.org, så tar vi det derfra!

Med godt skal ondt fordeles

Norsk olje og gass skaper enorme utslipp etter at den er solgt ut av landet. Men så lenge fossilt brensel ikke forbrennes på norsk jord, er det ensbetydende med at Norge er «best i klassen» på miljøspørsmål.

Dette skriver stipendiat og CSN-medlem Knut Aukland i Bergens Tidende.

Les hele innlegget her (PDF).