Med godt skal ondt fordeles

Norsk olje og gass skaper enorme utslipp etter at den er solgt ut av landet. Men så lenge fossilt brensel ikke forbrennes på norsk jord, er det ensbetydende med at Norge er «best i klassen» på miljøspørsmål.

Dette skriver stipendiat og CSN-medlem Knut Aukland i Bergens Tidende.

Les hele innlegget her (PDF).