Karl Georg Høyer (1946 – 2012)

Karl Georg Høyer, styremedlem i Concerned Scientists Norway, døde 10. november 2012.

Karl Georg var med å starte Concerned Scientists Norway i august 2008. Med sin brede kompetanse og sitt langvarige faglige og politiske miljøengasjement var han et selvskrevent medlem av kjernegruppen.

Karl Georg var professor og forskningsdirektør i Teknologi, design og miljø ved Høyskolen i Oslo fra 2005. I perioden 1987 2005 hadde han ulike lederstillinger ved Vestlandsforskning. I 1969 ble han uteksaminert som sivilingeniør ved Heriot-Watt University i Edinburgh. Han utga sin første bok, Olje, energi og planlegging i 1979 og tok doktorgraden med avhandlingen Sustainable Mobility the Concept and its Implications ved Universitetet i Roskilde i 1999. På 1970-tallet spilte han en hovedrolle i bevegelsen mot atomkraft. Hovedområdene i hans forskning var bærekraft- og føre-var-begrepet, byplanlegging, mobilitet og transport, energi og miljø. Han publiserte en rekke artikler om disse temaene, samt om vekst og decoupling, i internasjonale fagtidsskrifter. Han hadde et omfattende internasjonalt kontaktnett, især tilknyttet den såkalte critical realism utviklet av den britiske filosofen Roy Bhaskar. I antologien Ecophilosophy in a World of Crisis (Routledge, 2012; redigert med Roy Bhaskar og Petter Næss), har Karl Georg en bred gjennomgang av norsk (og nordisk) økofilosofi som røper et suverent overblikk over alle viktige bidrag fra Næss, Zapffe og Kvaløy og frem til i dag. Et av hans nå ufullførte prosjekter er en vitenskapsteoretisk kritikk av økonomifagets hegemoni innen miljøpolitikk og miljøforskning.

Concerned Scientis Norway har lidd et stort tap i og med Karl Georgs bortgang. Han var en av landets fremste eksperter på bærekraft i energi- og transportsektorene og på tenkningen bak føre-var-prinsippet. Tross eller skulle man si: på grunn av sin bakgrunn innenfor ingeniørfag og naturvitenskap var Karl Georg en meget kompetent motstander av troen på teknisk fix i miljø- og klimasaken. Han la vekt på at CSN i all sin virksomhet må anlegge et systemkritisk perspektiv der det ikke er symptomene på krisen, men dens dypere årsaker i vårt vekstfikserte økonomiske system og forbruksmønster som må adresseres.

Karl Georg hadde alltid vektige innspill til kronikker og andre initiativer fra oss andre i styret. I kraft av sin lune væremåte og sin sjenerøsitet var han en fryd å samarbeide med. Vi er takknemlige for alt han har utrettet.

Arne Johan Vetlesen

Legg igjen en kommentar