Måned: mars 2012

Earth Hour-seminaret 2012

Velkommen til framtiden

Hvordan blir en helt vanlig fornybar onsdag i 2050? Komiker Helen Vikstvedt vil besøke oss fra framtiden for å vise hvordan livet er for Kari Nordmann på årets Earth Hour-seminar. Her ønsker WWF å finne ut av hva som blir Norges rolle i fornybarsamfunnet og hvilke muligheter som ligger i denne framtidsvisjonen.

Det skjer masse spennende i Afrika, i Kina og i Europa som kan sikre ren, fornybar energi til alle. På seminaret vil WWF legge fram to rapporter om fornybar energi og Kina og Norges rolle i Afrika. Til å hjelpe oss med å tegne bildet av fornybarsamfunnet i 2050 får vi hjelp av Erik Solheim, neste generasjons toppolitikere, næringslivet, og representanter fra Uganda og Sør-Afrika. WWFs nye generalsekretær Nina Jensen er vertskap.

Velkommen til Wergeland, Litteraturhuset, 28. mars kl 09-13:30.
Seminaret er delt i to bolker, og det er mulig å melde seg på del en eller to eller hele dagen.

  • Del 1: kl 0900-1130: Hvordan ser framtidens bærekraftige fornybarsamfunn ut?
  • Del 2: kl 1145-1330: Energitilgang til alle: Norges rolle i verden

Arrangementet er gratis, og det blir servert enkel lunsj.

Påmelding: www.wwf.no/framtiden.

Klage til OECDs Kontaktpunkt avvist

Vår klage til OECDs Kontaktpunkt mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada er avvist på formelt grunnlag, men Kontaktpunktet peker samtidig på utfordringene oljesand kan ha for klima og miljø.

Formuleringene i uttalelsen er oppsiktsvekkende tydelige, og uttrykker bekymring for kumulative utslipp fra tjæresandindustrien.

Les mer hos OECDs Kontaktpunkt: