Staten kan ha plikt til å gripe inn overfor Statoils miljø- og klimafiendtlige prosjekter, skriver jusprofessor og styreleder i Concerned Scientists Norway, Beate Sjåfjell, i Dagens Næringsliv.

Les hele kronikken her (.docx, 15kB):
Kronikk i Dagens Næringsliv mars 2012

Legg igjen en kommentar