Vår klage til OECDs Kontaktpunkt mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada er avvist på formelt grunnlag, men Kontaktpunktet peker samtidig på utfordringene oljesand kan ha for klima og miljø.

Formuleringene i uttalelsen er oppsiktsvekkende tydelige, og uttrykker bekymring for kumulative utslipp fra tjæresandindustrien.

Les mer hos OECDs Kontaktpunkt:

Legg igjen en kommentar