Måned: oktober 2010

CSN tar opp forskning og aktivisme på klimaoppmøtet

Det blir ingen global klimaavtale i Mexico, og nylig har Jens Stoltenberg til og med antydet at en slik avtale ligger enda mer i det blå.

Tirsdag 7. desember, litt etter at klimatoppmøtet har begynt i Cancun, arrangeres derfor klimaoppmøtet i Oslo.

Meningen med klimaoppmøtet er å bidra til en mobilisering og et engasjement for å holde presset på beslutningstakerne oppe.

Arrangementet er, i følge Norsk klimanettverk:

…et sted hvor norske organisasjoner kan fremme sin klimaagenda, for eksempel være en arena for nødvendige debatter og lansering av initiativer, planer eller meldinger.

CSN vil avholde et eget seminar om forskernes rolle: I hvilken grad kan og bør vi være aktivister?

Kontaktperson og ansvarlig for dette seminaret er styremedlem i CSN, Andreas Ytterstad
andreas.ytterstad@nulljbi.hio.no ).

Oppdatering 18.11:

Av og til blir klimaforskere og FNs klimapanel beskyldt for å være for aktivistiske. Men hvor går egentlig grensen mellom formidling av forskning og aktivisme? Og hva skal forskere gjøre når forskningen ikke fører til handlinger fra politikere som står i et rimelig forhold til de vitenskapelige funnene? Er det i det helt tatt moralsk forsvarlig for forskere å være nøytrale i dagens situasjon?

Cecilie Mauritzen og Andreas Ytterstad, Concerned Scientists Norway (CSN), innleder på klimaoppmøtet til diskusjon rundt disse spørsmålene.

Cecilie Mauritzen er oseanograf og arbeider i klimadivisjonen ved Meteorologisk Institutt. Hun vil være hovedforfatter for klimapanelets kommende 5. rapport. Andreas Ytterstad forsker på mediene og norsk klimapolitikk. Han gjennomførte i vår en undersøkelse av normer og verdier hos norske forskere og journalister omkring klimaspørsmål. Begge sitter i styret for CSN.

Norge har bommet med klimatiltak

tekniskukeblad

Teknisk Ukeblad rapporterer på sine nettsider fra et seminar avholdt på Universitetet i Oslo, hvor CICERO-forsker og CSN-medlem Sjur Kasa kritiserte norske myndigheters klimatiltak. Kasa fremhevet særskilt tre punkter hvor strategi og progresjon etter hans mening hadde feilet:

  • Utvikling av ny og mindre forurensende gassteknologi gjennom GASSMAKS-programmet er underfinansiert
  • Fortsatt ingen CO2-rensing på gasskraftverket på Mongstad, tross Jens Stoltenbergs månelandingsprat
  • De stadige forsinkelsene av testingen av teknologien på Mongstad

Hele artikkelen kan leses her: – Norge har bommet med klimatiltak (tu.no). Merk også debatten i kommentarfeltet umiddelbart nedenfor artikkelen.

Ny bok: Climate change, Ethics and Human Security

o-brien_et-al_climate_change_coverpage

På forlaget Cambridge University Press har det nylig utkommet en bok med tittelen «Climate change, Ethics and Human security». Boka er redigert av CSN-medlemmene professor Karen O’Brien, førsteamanuensis Asunción Lera St. Clair og stipendiat Berit Kristoffersen, og består av bidrag skrevet at ledende eksperter på området. Fra forlagets omtale siteres:

Presenting human security perspectives on climate change, this volume raises issues of equity, ethics and environmental justice, as well as our capacity to respond to what is increasingly considered to be the greatest societal challenge for humankind. […] The concept of human security offers a new approach to the challenges of climate change, and the responses that could lead to a more equitable and sustainable future.

Nærmere informasjon om boken og dens bidragsytere, innholdsfortegnelse, samt mulighet for å kjøpe boken, finnes på forlagets nettsider: Climate Change, Ethics and Human Security (cambridge.org).

Innspill til ny eierskapsmelding

Regjeringen jobber som kjent med en ny eierskapsmelding, forventet lagt frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2011. I forbindelse med seminaret om statskontrollerte selskap, har Concerned Scientist Norway i samarbeid med WWF Norge laget felles innspill til denne meldingen. Styremedlem i CSN, professor Dag O. Hessen, uttaler om prosessen og resultatet:

«WWF og Concerned Scientists Norway har vurdert problemstillingen ut fra ulike tilnærminger, og uttrykker en felles bekymring spesielt over spriket mellom nasjonal klimapolitikk med tverrpolitisk forankring og enkelte selskapers investering i aktiviteter som undergraver de klimapolitiske målsetningene.»

Organisasjonenes innspill ble overlevert til statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Pål Julius Skogholt, under det nylig avholdte seminaret. Dokumentet med innspillene kan leses i sin helhet her:

En eierskapsmelding for statlige selskaper flaggskip for framtiden (pdf).