Regjeringen jobber som kjent med en ny eierskapsmelding, forventet lagt frem for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2011. I forbindelse med seminaret om statskontrollerte selskap, har Concerned Scientist Norway i samarbeid med WWF Norge laget felles innspill til denne meldingen. Styremedlem i CSN, professor Dag O. Hessen, uttaler om prosessen og resultatet:

«WWF og Concerned Scientists Norway har vurdert problemstillingen ut fra ulike tilnærminger, og uttrykker en felles bekymring spesielt over spriket mellom nasjonal klimapolitikk med tverrpolitisk forankring og enkelte selskapers investering i aktiviteter som undergraver de klimapolitiske målsetningene.»

Organisasjonenes innspill ble overlevert til statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Pål Julius Skogholt, under det nylig avholdte seminaret. Dokumentet med innspillene kan leses i sin helhet her:

En eierskapsmelding for statlige selskaper flaggskip for framtiden (pdf).

 

Legg igjen en kommentar