Måned: september 2010

Seminar om statskontrollerte selskap – program

Som tidligere annonsert arrangerer Concerned Scientists Norway tirsdag 28. september et seminar i samarbeid med WWF Norge. Nå foreligger det endelige programmet:

Program for seminaret «Statskontrollerte selskaper – flaggskip for fremtiden» (pdf).

Interesserte kan blant annet få med seg foredrag av tidligere konsernsjef i Statoil Harald Norvik, statssekretær Pål Julius Skogholt og CSNs Beate Sjåfjell.

Seminaret er gratis, og inkluderer en enkel lunsj. Merk påmelding senest i løpet av 24. september på denne nettsiden (wwf.no)! Velkommen!

Nyhetssaker i etterkant av seminaret:

Staten styrer Statoil

beate_sjafjellBeate Sjåfjell

I et innlegg i Dagens Næringsliv kritiserer CSN-leder og dr. juris Beate Sjåfjell manglende åpenhet rundt regjeringens styring av Statoil.

Sjåfjell påpeker at regjeringen er majoritetsaksjonær i Statoil på vegne av det norske folk, og at den har et ansvar for å formidle hva den vil med selskapet i strategisk og miljømessig viktige saker som tjæresandprosjektet.

Les del 1 og del 2 av innlegget i PDF-format.

Seminar: Statskontrollerte selskap – flaggskip for fremtiden?

wwf-logo

Norske statskontrollerte selskaper har vært sentrale i arbeidet med å løfte Norge fra et fattig jordbruksland til et av verdens mest velstående og beste land å bo i. Underveis har også selskapene selv blitt store og mektige. Statoil, Statkraft og Telenor med flere forvalter i dag enorme ressurser på vegne av det norske folk, og har interesser langt utover Norges grenser.

Regjeringen har varslet en ny stortingsmelding om statlig eierskap. Denne stortingsmeldingen må inneholde klarere krav til hvordan disse selskapene skal ivareta samfunnsansvar og bidra til samfunnsutvikling, og klargjøre hvordan staten som majoritetsaksjonær skal sikre at dette skjer.

WWF og Concerned Scientists Norway inviterer til seminar med dette som tema, med mål om å bidra til konstruktiv debatt om disse store og viktige spørsmålene.

  • Tid: Tirsdag 28. september 2010 kl. 0900 -1200
  • Sted: Ballroom, Nedre Vollgate 11, Oslo (www.ballroom.as)

Seminaret er gratis, inkludert enkel lunsj. Ytterligere informasjon, samt skjema for påmelding, finnes her: Seminar: statskontrollerte selskap (wwf.no). Det er også mulig å laste ned en fullstendig, utskriftsvennlig invitasjon i pdf-format (pdf).

Endelig program med full liste over innledere vil være klart i god tid før konferansen, og publiseres på www.wwf.no og www.cs-n.org.

Støres uenighet med Sennet

morgenbladet_heading

På oppfordring fra CSN-medlem Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi, UiO) ga utenriksminister Jonas Gahr Støre 6. august uttrykk for sitt forhold til den verdenskjente sosiologen Richard Sennet. På sentrale punkter hevder Støre å være uenig med Sennet, blant annet med hensyn til nasjonalisering som virkemiddel mot kapitalisering. Utenriksministeren hevder nasjonalisering vil kunne true grunnleggende rettigheter.

I et debattinnlegg 27. august svarer Vetlesen, og skriver blant annet at «[f]eilen med Støres argu­ment er at han ik­k­e ser videre enn et enten/eller mellom ek­sisterende global k­apitalisme og kommandoøk­onomi. Strak­s det første kritiseres, kommer advarselen mot det siste, som alle strak­s må medgi er verre. Det instink­tive i denne reak­sjonen var lenge høy­residens signatu­r. Nå er kortslu­tningen lik­e selvsk­reven som stu­eren i Aps ledelse.» (uthevet her).

Innlegget kan leses i sin helhet her: Morgenbladet 27. august 2010 side 20.

«Monster-mastene»: Stridens kjerne forties

200px-Aftenposten_logo

Den siste tiden har debatten om høyspentkabler i Hardanger rast i mediene. Motpolene har vært tilhengere av henholdsvis luftspenn og sjøkabel, og innleggene har stort sett dreiet seg om kostnader og virkninger knyttet til disse.

CSN-medlem og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen påpekte i Aftenposten 17. august at et helt sentralt premiss er forbigått i stillhet, nemlig det at elektrisitetsbehovet vil være stadig økende, og derfor (tilsynelatende) nødvendiggjør utbygging av ytterligere kraftlinjer. Hverken debattanter eller kommentarer har stilt spørsmålstegn ved denne forutsetning.

Vetlesen etterlyser særlig den rødgrønne regjeringens påvirkning i denne sammenheng: Sann ledelse fra Stoltenbergs side skulle «tilsi å gå til roten av problemet, nemlig å si høyt og klart fra om nødvendigheten av å redusere den forbruksdrevne etterspørselen, den som legges til grunn som upåvirkelig likesom en naturlov» (uthevet her).

Hele kommentaren kan leses her: Aftenposten 17. august 2010 side 3.