morgenbladet_heading

På oppfordring fra CSN-medlem Arne Johan Vetlesen (professor i filosofi, UiO) ga utenriksminister Jonas Gahr Støre 6. august uttrykk for sitt forhold til den verdenskjente sosiologen Richard Sennet. På sentrale punkter hevder Støre å være uenig med Sennet, blant annet med hensyn til nasjonalisering som virkemiddel mot kapitalisering. Utenriksministeren hevder nasjonalisering vil kunne true grunnleggende rettigheter.

I et debattinnlegg 27. august svarer Vetlesen, og skriver blant annet at «[f]eilen med Støres argu­ment er at han ik­k­e ser videre enn et enten/eller mellom ek­sisterende global k­apitalisme og kommandoøk­onomi. Strak­s det første kritiseres, kommer advarselen mot det siste, som alle strak­s må medgi er verre. Det instink­tive i denne reak­sjonen var lenge høy­residens signatu­r. Nå er kortslu­tningen lik­e selvsk­reven som stu­eren i Aps ledelse.» (uthevet her).

Innlegget kan leses i sin helhet her: Morgenbladet 27. august 2010 side 20.

Legg igjen en kommentar