200px-Aftenposten_logo

Den siste tiden har debatten om høyspentkabler i Hardanger rast i mediene. Motpolene har vært tilhengere av henholdsvis luftspenn og sjøkabel, og innleggene har stort sett dreiet seg om kostnader og virkninger knyttet til disse.

CSN-medlem og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen påpekte i Aftenposten 17. august at et helt sentralt premiss er forbigått i stillhet, nemlig det at elektrisitetsbehovet vil være stadig økende, og derfor (tilsynelatende) nødvendiggjør utbygging av ytterligere kraftlinjer. Hverken debattanter eller kommentarer har stilt spørsmålstegn ved denne forutsetning.

Vetlesen etterlyser særlig den rødgrønne regjeringens påvirkning i denne sammenheng: Sann ledelse fra Stoltenbergs side skulle «tilsi å gå til roten av problemet, nemlig å si høyt og klart fra om nødvendigheten av å redusere den forbruksdrevne etterspørselen, den som legges til grunn som upåvirkelig likesom en naturlov» (uthevet her).

Hele kommentaren kan leses her: Aftenposten 17. august 2010 side 3.

Legg igjen en kommentar