wwf-logo

Norske statskontrollerte selskaper har vært sentrale i arbeidet med å løfte Norge fra et fattig jordbruksland til et av verdens mest velstående og beste land å bo i. Underveis har også selskapene selv blitt store og mektige. Statoil, Statkraft og Telenor med flere forvalter i dag enorme ressurser på vegne av det norske folk, og har interesser langt utover Norges grenser.

Regjeringen har varslet en ny stortingsmelding om statlig eierskap. Denne stortingsmeldingen må inneholde klarere krav til hvordan disse selskapene skal ivareta samfunnsansvar og bidra til samfunnsutvikling, og klargjøre hvordan staten som majoritetsaksjonær skal sikre at dette skjer.

WWF og Concerned Scientists Norway inviterer til seminar med dette som tema, med mål om å bidra til konstruktiv debatt om disse store og viktige spørsmålene.

  • Tid: Tirsdag 28. september 2010 kl. 0900 -1200
  • Sted: Ballroom, Nedre Vollgate 11, Oslo (www.ballroom.as)

Seminaret er gratis, inkludert enkel lunsj. Ytterligere informasjon, samt skjema for påmelding, finnes her: Seminar: statskontrollerte selskap (wwf.no). Det er også mulig å laste ned en fullstendig, utskriftsvennlig invitasjon i pdf-format (pdf).

Endelig program med full liste over innledere vil være klart i god tid før konferansen, og publiseres på www.wwf.no og www.cs-n.org.

Legg igjen en kommentar