Måned: september 2009

Norske isbreer

Boken er skrevet av CS-medlem Olav Orheim, utgitt på Cappelen Damm, 2009.

Fra forlagets omtale av boken: Norske isbreer er en hyllest til våre isbreer og en reiseguide til norske breopplevelser. Verket gir også en populærvitenskapelig innføring i isbreenes verden, breenes kulturhistorie og viser hva isbreene røper om historiske klimaendringer. Her blir man invitert inn i blåisens magiske verden og opp i fugleperspektiv gjennom den prisbelønte fotografen Pål Hermansens fascinerende bilder. Norske isbreer er definitivt blant våre mest eksotiske reisemål.

Bokklubben har en mer omfattende omtale av boken – utdrag her: Forfatteren er glasiolog, og en del av boka handler naturlig nok om hva som skjer med breene når klimaet endres. Historisk sett lever vi i en uvanlig tidsperiode der i alt 9 % av jordas overflate er dekket av is som utgjør 86 % av ferskvannsressursene. Et så stort isbredekke på jorda er ikke «normalt» i et geologisk tidsperspektiv, hevder forfatteren. Store variasjoner i drivhusgasser og temperatur har vært vanlig, men de siste 10 000 årene har vært usedvanlig stabil med hensyn til temperaturen. Til nå. Hva skjer med klimaet i vår tid, og er det kun menneskeskapt? Forfatteren forsøker å gi et svar, men er ikke i tvil om at vi mennesker har påvirket temperaturen på kloden. Innenfor menneskets tidsperiode er det ingen eksempler på temperaturendringer lik dem vi opplever nå. Orheim er likevel optimist med tanke på fremtiden.

Den store resignasjonen – anmeldelse av Nytt klima

CS-medlem Thomas Hylland Eriksen anmelder boken Nytt klima: Miljøkrisen i samfunnskritisk lys, redigert av CS-medlem Arne Johan Vetlesen, i Morgenbladet 26.9.2008.

Anmeldelsen konkluderer slik: Til tross for den resignerte undertonen som kommer til overflaten mange steder, viser boken at moderne miljøtenkning er kommet videre siden starten på 1960- og 1970-tallet. Den er blitt mer pragmatisk og realistisk, og har innsett at miljøengasjement må være mainstream og ikke motkulturelt, slik at både regjeringer og storkapital kan engasjeres.

Luftige ideer om perfekte økologiske utopier er borte, og derfor kan vi heller ikke få noe endelig svar på om grønne verdier er forenlige med kapitalisme. Veien blir som kjent til mens man går.

Les hele anmeldelsen her.

Nytt klima: Miljøkrisen i samfunnskritisk lys

Boken er redigert av CS-medlem Arne Johan Vetlesen, utgiftt på Gyldendal, 2008 og har bidrag av bl.a. CS-medlem Dag O. Hessen.

Fra forlagets omtale: Nytt klima er en samling artikler som etterlyser en ny debatt rundt miljøkrisen, og viser hvordan den henger sammen med vårt økonomiske og politiske system. Her er klimaforskeren Svein Tveitdal som viser hvordan politikerne hører det de vil høre fra forskerne, biologen Dag O. Hessen som peker på det personlige ansvaret til hver enkelt av oss, og forfatteren Freddy Fjellheim, som ser miljøkrisen som et historisk sammenbrudd for vår tids maktvaner og menneskebilde.

Bokens redaktør Arne Johan Vetlesen undersøker det filosofiske og kulturhistoriske grunnlaget for miljøkrisen vi nå opplever, og hvilke muligheter som ligger i vår kulturarv for å komme ut av blindsporet. Hovedproblemet synes klart: Kravene om stadig økonomisk vekst lar seg ikke forene med grensene naturen setter.

Boken er bl.a. anmeldt i Morgenbladet 26.9.2008 av CSN-medlem Thomas Hylland Eriksen.

Carlo Aall anmelder tre aktuelle bøker om klima

CS-medlem Carlo Aall har anmeldt følgende bøker i tidsskriftet Prosa: Ottar Brox’ Klimakrisen,antologien Nytt klima, redigert og delvis skrevet av Arne Johan Vetlesen og debattboka Kan hende det gjelder å redde vår jord redigert av Kjerstin Aukrust og Lene Aure Hansen. Les anmeldelsen her!

Klimakrisen: Hva kan vi gjøre?

Bok skrevet av CS-medlem Ottar Brox, utgitt på Aschehougs forlag, 2009

Fra forlagets omtale av boken: Dersom FNs klimapanel har rett, og atmosfæren endres slik at polarisen og den permanente telen i Arktis smelter, med den følge at havnivået kan stige til katastrofale høyder, har vi alle både interesse av og plikt til å bidra til å hindre dette, mener Ottar Brox. Han håper at denne boken kan fungere som effektiv avliving av en oppfatning som svært forskjellige deltakere i debatten gjør sitt beste for å spre: At kampen for en vedlikeholdbar verden må koste oss alle – og i alle fall de små i samfunnet – «blod, svette og tårer», og vil tvinge på oss en livsstil som moderne mennesker vil ha store problemer med å holde ut. Det er ikke sant, hevder Brox: Effektive tiltak mot klimakrisen kan gi oss et bedre samfunn. Han har en rekke konkrete forslag til slike tiltak, forslag som først og fremst krever vilje til politisk handling – nå. Ett sted må vi begynne.

Boken er bl.a. anmeldt i Aftenposten 19.2.2009: Jordnære forslag i klassisk Brox.

FNs Klimatoppmøte i København – Hva står på spill?

MILEN inviterte til foredraget «FNs Klimatoppmøte i København – Hva står på spill?» av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 10.september. CS-medlem Christina Voigt var en av innlederne. Seprogrammet her.

FNs neste klimatoppmøte avholdes i København 7.-18. desember 2009. Dette vil være det mest betydningsfulle klimatoppmøtet siden Kyoto i 1997. Målet er å forhandle frem en ny internasjonal klimaavtale som skal tre i kraft før Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode utløper i 2012.

I forelesningen reflekterte Miljø- og utviklingsministeren over sentrale problemstillinger knyttet til arbeid med å få til en klimaavtale og sette den ut i livet. Han informerte om de viktigste politiske spillernes (EU, USA og Kina/India) posisjoner og utfordringer. Detaljert informasjon ble gitt om kravene rundt finansieringsmekanismer. I lys av at publikum i hovedsak var studenter og ansatte ved UiO, ble Erik Solheim oppfordret til å berøre behovet for kompetansebygging og forskning innen dette feltet.

Åpent møte, med tid til diskusjon. Tid: 10. September 2009, kl 10.15-12.00 Sted: Ragnar Frischs Auditorium, Ullevål kino, Blindern.