Voigt ut mot Regjeringsadvokaten i klimasøksmålet

Professor ved Institutt for offentlig rett (UIO) og CSN-medlem Christina Voigt påpeker at Regjeringsadvokaten tar feil når han i klimasøksmålet argumenterer for at Parisavtalen ikke stiller noen rettslige krav.

Hun påpeker at «Parisavtalen er en bindende folkerettslig avtale mellom stater, inkludert Norge. Den setter opp konkrete mål, rettslige plikter og handlingsnormer for å styrke det globale svaret på klimatrusselen».

Les den viktige artikkelen publisert i Aftenposten.