tjæresand

Er Oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige?

Tjæresandutvinning i Alberta, Canada. Foto: Julia Kilpatrick, The Pembina Institute
Tjæresandutvinning i Alberta, Canada. Foto: Julia Kilpatrick, The Pembina Institute

Oljefondets investeringer i selskaper som utvinner olje fra tjæresand i Canada kan være ulovlige. Årsaken er at Finansdepartementet ikke har vurdert miljøforhold knyttet til fondets investeringer i disse selskapene.

Dette er konklusjonen i en juridisk utredning advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma har gjort på oppdrag fra Norsk Klimastiftelse.

Les mer hos Klimastiftelsen: http://klimastiftelsen.no/ulovlige-tjaeresandinvesteringer/

Hvor var Statoil-styret?

Klimabestemor Bente Bakke etterlyste Statoil-styret på generalforsamlingen. Men Statoil-styret har verken plikt til å møte eller lytte til debattene som rulles opp der.

– Og hva med deg, Svein Rennemo, vi ser jo aldri deg. Du går jo i ett med tapetet, nå må du komme fram i offentligheten? Hvor er Børge Brende, min tidligere partifelle i Høyre og sterkt miljøengasjert? Hvorfor er ikke han her?, spurte Bente Bakke, som tidligere har vært stortingsrepresentant for Høyre og nå er i Miljøpartiet De Grønne.

Les Statoils svar i Aftenbladet.

36 organisasjoner ber Jens trekke Statoil ut av tjæresand

Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)
Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)

Onsdag får statsminister Jens Stoltenberg brev fra 36 norske organisasjoner som ber regjeringen instruere Statoils styre til å trekke selskapet ut av canadisk tjæresandutvinning. Blant underskriverne finnes en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier som AUF og Unge Venstre, fagorganisasjoner som Unio og hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp.

Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort indirekte medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål, skriver organisasjonene i brevet til Stoltenberg.

– Game over for klimaet

Hvis Canada  og Statoil  bare fortsetter å utvinne olje fra tjæresand, uten at vi gjør noe, betyr det slutten for klimaet. Konsekvensene blir drastiske.

Dette skriver James E. Hansen, professor ved Columbia University og Columbias Earth Institute og en av verdens fremste klimaforskere.

I et innlegg i Aftenbladet oppfordrer Hansen statsminister Jens Stoltenberg om å benytte sin makt som eier av mer enn to tredeler av aksjene i Statoil, på vegne av det norske folk, til å avslutte Norges deltakelse i denne farlige, skitne og destruktive virksomheten.

Les hele innlegget på aftenbladet.no.