Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)
Tjæresand i Alberta (Wikimedia Commons)

Onsdag får statsminister Jens Stoltenberg brev fra 36 norske organisasjoner som ber regjeringen instruere Statoils styre til å trekke selskapet ut av canadisk tjæresandutvinning. Blant underskriverne finnes en samlet miljøbevegelse, ungdomspartier som AUF og Unge Venstre, fagorganisasjoner som Unio og hjelpeorganisasjoner som Kirkens Nødhjelp.

Gjennom Statoils engasjement i Canada blir det norske folk gjort indirekte medansvarlig for virksomhet som verken er forenlig med norsk eierskapspolitikk, norsk urfolkspolitikk eller norske klimamål, skriver organisasjonene i brevet til Stoltenberg.

Sannsynlige økonomiske tap

Underskriverne trekker fram hensyn til urfolk, lokal natur og klima som viktige grunner til å trekke Statoil ut av tjæresandvirksomheten. Men det norske folk kan også lide økonomiske tap på grunn av virksomheten, advarer brevskriverne.

– På grunn av statens høye aksjeandel i Statoil påføres norske borgere medansvar både for sannsynlige økonomiske tap på sikt, og for sviktende etiske vurderinger nå, heter det i brevet.

Rettssaker underveis

Organisasjonene advarer Stoltenberg spesielt mot en kommende rettssak i Canada. Der vil Beaver Lake Cree First Nation kreve stans av all videre utvinning i deres område, som blant annet omfatter Statoils prosjekt Kai Kos Dehseh. Rettssaken kan framtvinge avvikling av Statoils omstridte tjæresandengasjement i Alberta.

– I så fall vil den norske stat, i kraft av sitt aksjeeierskap, være ansvarlig for å ha bidratt til juridisk dokumenterte brudd på urfolksrettigheter, heter det i brevet fra de 35 organisasjonene.

Det er Jens som avgjør

Brevskriverne understreker at den norske statens stemme er helt avgjørende for at Statoil opprettholder tjæresandvirksomheten.

– Aksjonærer som representerte aksjeverdier for hele 10 milliarder kroner – dvs. tilsvarende selskapets tredje største aksjepost –  stemte mot eller avholdende til fortsatt tjæresandvirksomhet på fjorårets generalforsamling. Statens stemme for fortsatt tjæresandutvinning var derfor avgjørende, skriver organisasjonene.

Disse har underskrevet:

 • Besteforeldrenes klimaaksjon
 • Concerned Scientists Norway
 • Greenpeace Norge
 • Mellomkirkelig Råd
 • Samisk Kirkeråd
 • WWF Norge
 • Attac Norge
 • AUF
 • Bellona
 • Bærekraftig Follo
 • Changemaker
 • Digni
 • Folkeaksjonen oljefritt Lofoten
 • Vesterålen og Senja
 • For Jernbane
 • Foreningen for Ressursbasert Økonomi
 • Framtiden i våre hender
 • Forum for utvikling og miljø
 • Grønn Ungdom
 • Kirkens Nødhjelp
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristelig Folkepartis Ungdom
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kristelige Studentforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Sosiale Forum
 • Natur og Ungdom
 • Norsk Klimanettverk
 • Norsk nettverk for klima og helse
 • Rødt
 • Rød Ungdom
 • Sosialistisk Ungdom
 • SPIRE
 • Unio
 • Unge Venstre
 • Utviklingsfondet
 • Venstre

 

Legg igjen en kommentar