Bli medlem hos oss!

Innmelding

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. For å bli medlem må du være ansatt i en vitenskapelig stilling ved en forskningsinstitusjon.

Unntaksvis åpner vi for medlemskap for personer med forskerbakgrunn som for tiden er i en annen stilling.

Du må også kunne akseptere vårt manifest, som utgjør vår felles idébase.

Personvern

Concerned Scientists Norway ivaretar ditt personvern etter gjeldende regelverk. Les vår personvernserklæring her. 

  Innmeldingsskjema CSN

  Medlemskontingent

  Med støtte i en medlemsundersøkelse har styret i Concerned Scientists Norway vedtatt å innføre en medlemskontingent. Kontingenten vil gi økonomi til å utvide virksomheten vår og gi oss økt eksponering.

  Kontingenten er fastsatt til:

  • kr 500 for fast ansatte
  • kr 200 for midlertidig ansatte
  • kr 250 for pensjonister

  Kontonummer: 1254.62.07801. MERK betalingen med fullt navn og teksten «Medlemskontingent CSN» i tekstfeltet.

  Vi har valgt å bruke Cultura Bank, hvor utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

  Det er mulig, ved å sende en enkel søknad, å få redusert kontingent eller fritak i spesielle situasjoner (ut fra at en anstrengt økonomi ikke skal være til hinder for medlemskap). Søknad kan sendes til styremeldlem Anders Nielsen på anders.nielsen@nullnibio.no.