Innmelding

Bli medlem her!

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. For å bli medlem må du være ansatt i en vitenskapelig stilling ved en forskningsinstitusjon. Unntaksvis åpner vi for medlemskap for personer med forskerbakgrunn som for tiden er i en annen stilling. Du må også kunne akseptere vårt manifest, som utgjør vår felles idébase.

Søk om medlemskap ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Innmeldingsskjema CSN

Har du spørsmål eller innspill til oss? Ta gjerne kontakt!

Opplever du problemer på noen som helst måte, send en e-post til:linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org

Medlemskontingent

Med støtte i en medlemsundersøkelse har styret i Concerned Scientists Norway vedtatt å innføre en medlemskontingent. Kontingenten vil gi økonomi til å utvide virksomheten vår og gi oss økt eksponering.

Kontingenten er fastsatt til:

  • kr 500 for fast ansatte
  • kr 200 for midlertidig ansatte
  • kr 250 for pensjonister

Kontonummer: 1254.62.07801. MERK betalingen med fullt navn og teksten «Medlemskontingent CSN» i tekstfeltet.

Vi har valgt å bruke Cultura Bank, hvor utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

Det er mulig, ved å sende en enkel søknad, å få redusert kontingent eller fritak i spesielle situasjoner (ut fra at en anstrengt økonomi ikke skal være til hinder for medlemskap). Søknad kan sendes til økonomiansvarlig Anders Nielsen på anders.nielsen@nullnibio.no.

Vårt nye styremedlem?

Interessert i å bidra litt ekstra og bli en del av styret?

Send en mail til sekretær Linn: linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org