Medlemskap

Innmelding

Vi ønsker nye medlemmer velkommen. For å bli medlem må du være ansatt i en vitenskapelig stilling ved en forskningsinstitusjon. Unntaksvis åpner vi for medlemskap for personer med forskerbakgrunn som for tiden er i en annen stilling. Du må også kunne akseptere vårt manifest, som utgjør vår felles idébase.

Søk om medlemskap ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Innmeldingsskjema CSN

Har du spørsmål eller innspill til oss? Ta gjerne kontakt!

NB! Innmeldingskjema har i en periode i 2019 ikke fungert, men skal fungere nå (fra 15.06.2019). Beklager dette. Hvis du har opplevd dette, kan du nå trygt sende oss en innmelding. Opplever du likevel problemer på noen som helst måte, send en e-post til:linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org

Medlemskontingent

Med støtte i en medlemsundersøkelse har styret i Concerned Scientists Norway vedtatt å innføre en medlemskontingent. Kontingenten vil gi økonomi til å utvide virksomheten vår og gi oss økt eksponering.

Kontingenten er fastsatt til:

  • kr 500 for fast ansatte
  • kr 200 for midlertidig ansatte

Kontonummer: 1254.62.07801. MERK betalingen med fullt navn og teksten «Medlemskontingent CSN» i tekstfeltet.

Vi har valgt å bruke Cultura Bank, hvor utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

Det er mulig, ved å sende en enkel søknad, å få redusert kontingent eller fritak i spesielle situasjoner (ut fra at en anstrengt økonomi ikke skal være til hinder for medlemskap). Søknad kan sendes til økonomiansvarlig Anders Nielsen på anders.nielsen@nullibv.uio.no.

Medlemssider

Medlemmer kommer direkte til våre medlemssider, med diskusjonsforum og diverse informasjon fra styret, ved å logge inn – se boksen nede til venstre.

Legg igjen en kommentar