Innmelding

Bli medlem her!

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. For å bli medlem må du være ansatt i en vitenskapelig stilling ved en forskningsinstitusjon. Unntaksvis åpner vi for medlemskap for personer med forskerbakgrunn som for tiden er i en annen stilling. Du må også kunne akseptere vårt manifest, som utgjør vår felles idébase.

Personvern.

Concerned Scientists Norway ivaretar ditt personvern etter gjeldende regelverk. Les vår personvernserklæring her. 

Søk om medlemskap ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Innmeldingsskjema CSN

Har du spørsmål eller innspill til oss? Ta gjerne kontakt!

Opplever du problemer på noen som helst måte, send en e-post til:linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org

Medlemskontingent

Med støtte i en medlemsundersøkelse har styret i Concerned Scientists Norway vedtatt å innføre en medlemskontingent. Kontingenten vil gi økonomi til å utvide virksomheten vår og gi oss økt eksponering.

Kontingenten er fastsatt til:

  • kr 500 for fast ansatte
  • kr 200 for midlertidig ansatte
  • kr 250 for pensjonister

Kontonummer: 1254.62.07801. MERK betalingen med fullt navn og teksten «Medlemskontingent CSN» i tekstfeltet.

Vi har valgt å bruke Cultura Bank, hvor utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

Det er mulig, ved å sende en enkel søknad, å få redusert kontingent eller fritak i spesielle situasjoner (ut fra at en anstrengt økonomi ikke skal være til hinder for medlemskap). Søknad kan sendes til økonomiansvarlig Anders Nielsen på anders.nielsen@nullnibio.no.

Vårt nye styremedlem?

Interessert i å bidra litt ekstra og bli en del av styret?

Send en mail til sekretær Linn: linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org