Innmelding

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

For å bli medlem må du i utgangspunktet enten være ansatt i en vitenskapelig stilling ved en forskningsinstitusjon (for eksempel som doktorgradskandidat (PhD), universitetslektor, stipendiat, postdoktorer, førsteamanuensis, professor), eller tidligere ha avlagt en doktorgrad.

Vi vedtok imidlertid i 2021 å åpne for medlemskap for personer som ønsker å støtte organisasjonens formål. Vi omtaler denne formen for medlemskap for støttemedlemskap.  

Alle medlemmer må likevel akseptere vårt manifest, som utgjør vår felles idébase.

Personvern

Concerned Scientists Norway ivaretar ditt personvern etter gjeldende regelverk. Les vår personvernserklæring her. 

Medlemskontingent

Med støtte i en medlemsundersøkelse har styret i Concerned Scientists Norway vedtatt å innføre en medlemskontingent. Kontingenten vil gi økonomi til å utvide virksomheten vår og gi oss økt eksponering.

Kontingenten er fastsatt til:

  • kr 500 for fast ansatte
  • kr 200 for midlertidig ansatte
  • Kr 250 for støttemedlemskap 
  • kr 250 for pensjonister

Kontonummer: 1254.62.07801

OBS! Merk betalingen med fullt navn og teksten «Medlemskontingent CSN» i tekstfeltet.

Vi har valgt å bruke Cultura Bank, hvor utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier.

Det er mulig, ved å sende en enkel søknad, å få redusert kontingent eller fritak i spesielle situasjoner (en anstrengt økonomi skal ikke være til hinder for medlemskap).

Søknad kan sendes til Linn Liljeros (sekretær) på: linn.ulla.liljeros@nullcs-n.org