Referat fra årsmøte 2021

Referat fra årsmøte 2021

Den 13. april hadde vi i Concerned Scientists Norway vårt årsmøte. Vi vil først takke for et flott oppmøte, og ikke minst alle innspill og voteringer til sakene våre. 

Under kan du lese hva vi vedtok og hvilke saker vi skal arbeide med fremover.  

Støttemedlemskap og valgkomité 

Vi ønsket å åpne for at personer som støtter organisasjonens formål, men som ikke er ansatt i en vitenskapelig stilling/ forskerstilling eller har doktorgrad, skal kunne få være medlem hos oss. Dette ble enstemmig vedtatt, hvilket betyr at alle som ønsker å støtte organisasjonens formål, kan melde seg inn hos oss. Vi ønsket videre å opprette en valgkomite med to medlemmer. Dette forslaget ble videre enstemmig vedtatt. 

Nytt styre

Innstillingen til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Andreas Ytterstad ble valgt til leder, Beate Sjåfjell som nestleder, Marianne T.S Holter som styremedlem, Anders Nielsen som styremedlem og Bjørn Vidar Vangelsten som styremedlem.

Vår satsing: Bærekraftig Akademika, og andre fremtidsplaner

Vi ble enig om å arbeide for et bærekraftig akademia, og nedsette en arbeidsgruppe som skal tenke ut aktiviteter vi skal gjøre i regi av denne satsingen. Ytterligere ble det enighet om å nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide frem 5 og 10 års planer for Concerned Scientists Norway. Mer informasjon om dette kommer snart.

 

Les også

Bærekraftsnasjon eller oljenasjon?

Les kronikken i NRK Ytring, hvor CSN-styremedlemmene Beate Sjåfjell og Marianne T. S. Holter kommenterer regjeringens siste bærekraftsmelding