Måned: november 2011

Innlegg: E-poster til besvær

dagsavisen-190x90Forsker og styremedlem Rasmus Benestad drøfter på Dagsavisens nettsted nyemeninger.no om klimaforskere (og andre) må finne seg i at e-poster blir publisert uten samtykke. Han skriver blant annet:

– Jeg er for åpenhet, men det blir feil når åpenheten er asymmetrisk. Selv om vi ikke har noe å skjule blir slikt ubehagelig. […] Ofte oppleves slike utleveringer uten samtykke som et maktspill, spesielt når kun den ene siden blir eksponert. Ellers ville de ikke ha funnet sted. Hva skjer på skyggesiden er vanskelig å si. Og hva var egentlig hensikten?

Hele innlegget kan leses her: E-poster til besvær

Medlemsmøte, debattmøte og aksjon mandag 28. november

Concerned Scientists Norway har gleden av å invitere til åpent debattmøte førstkommende mandag, med tema: Kan juristene redde klimaet? Innledning til diskusjon ved professor dr. juris Beate Sjåfjell.

  • Dato og tid: Mandag 28. november 2011 kl 16.30-17.30.
  • Sted: «Spiserommet» i Domus Academica, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47, Oslo (kart).

Samme kveld, mandag 28. november, kl 18-19, inviterer vi på vegne av WWF, Greenpeace og Besteforeldreaksjonen alle til en markering for å kreve at Statoil går ut av den klimaskadelige utvinningen av tjæresand. Det vil være en rekke korte appeller og det vil bli overrukket et opprop fra en rekke organisasjoner, derunder CSN, til gode krefter i regjeringen for å vise at de har støtte i folket. Aksjonen er på Facebook: https://www.facebook.com/event.php?eid=235783883150923

Spre gjerne denne informasjonen videre – og ta med kollegaer, venner og familie til debattmøte og aksjon!

Vel møtt!


EU-innspill til regulering av selskaper og markeder

european_corporate_governance_logo_width150Styreleder professor Beate Sjåfjell og hennes finske kollega professor Jukka Mähönen har gitt innspill til et «green paper» fra EU om corporate governance. Innspillene til denne konsultasjonsrunde ble offentliggjort på den ellevte European Corporate Governance Conference i Warsawa, hvor Beate Sjåfjell deltok i et av panelene og presenterte forskningsprosjektet «Sustainable Companies».

Beate Sjåfjell argumenterte med at vi ikke bare står over for en finanskrise nå, men en «convergence of crises» hvor klimakrisen og utfordringene når det gjelder naturmangfold ikke lenger kan ignoreres. «Business as usual», sporet som mange forsøker å få haltende økonomier tilbake inn på, er en sikker vei mot en svært usikker fremtid. Vi bør i stedet benytte anledningen til å tenke på nytt gjennom hvordan vi regulerer selskaper og markeder, og forsøke å identifisere de riktige tiltakene for å komme oss inn i en bærekraftig utvikling.


Bok: Energirikdommens paradokser

hanson-kasa-wicken_energirikdommens-paradokser_width150Norge har i over hundre år vært en storeksportør av energi. I dag står de gamle energisektorene ved et vendepunkt. Oljeproduksjonen synker, og deler av den kraftkrevende industrien flytter ut. Klimautfordringene stiller både petroleumssektoren og kraftproduksjonen overfor nye utfordringer og muligheter. Det finnes store naturressurser som kan utnyttes til å produsere mer kraft i Norge, men de tas i liten grad i bruk.

  • Hvordan kan norsk innovasjon bidra i overgangen til en framtid uten fossilt brensel?
  • Hva må til for at vår store energirikdom kan bli omskapt til kraftproduksjon?
  • Hva er mulighetene for at vi fortsatt skal ha et dynamisk næringsliv knyttet til elektrisitetsproduksjon?

Dette er spørsmålene som stilles i den ferske boken «Energirikdommens paradokser», redigert av Olav Wicken, Jens Hanson og CSN-medlem Sjur Kasa. Boka, som har undertittelen «Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling», inneholder bidrag fra flere ledende internasjonale eksperter på feltet i samarbeid med yngre norske forskere.

For mer informasjon og bestilling av boka, se Universitetsforlagets nettsider: Energirikdommens paradokser.

Konferanse: Kan vi stole på vitenskap?

vitenskapsaaret_logo_width150I samarbeid med Universitetet i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland til en åpen konferanse 9.-10. november i Aulaen/Gamle festsal på Universitetet i Oslo, der hun stiller det grunnleggende spørsmålet: Kan vi stole på vitenskap?

Blant bidragsyterne er Dr. Ben Goldacre, forfatter og skribent av spalten Bad Science i The Guardian, og professor Naomi Oreskes, University of California San Diego, forfatter av Merchants of Doubt.

– Vitenskap er ikke demokrati, sier forskningsminister Tora Aasland. – Vitenskap er vår mest systematisk anti-autoritære virksomhet, samtidig som den på et tidspunkt gjør krav på autoritet når faglig enighet er oppnådd. Dette spennet representerer en betydelig utfordring, og denne utfordringen ønsker regjeringen å sette på dagsordenen i Vitenskapsåret 2011.

Se hele programmet her: Kan vi stole på vitenskap – detaljert program.

Påmelding skjer via dette skjemaet. Konferansen vil også bli strømmet på Kunnskapsdepartementets side på regjeringen.no og kan følges på nettet.

Cecilie Mauritzen og klimaproblemet i «Siffer»

nrk_logo_width150Forrige søndags episode av NRKs populærvitenskaplige program om tall og matematikk – Siffer – handlet om klima og vær. Fra egenomtalen:

Hvorfor vet vi så mye om framtidas klima når vi ikke klarer å melde været om to uker? Kan vi noen gang bli kvitt sommerfugleffekten? Hva har hunder med statistikk å gjøre?

Programleder Jo Røislien fikk assistanse av klimaforsker og CSN-medlem Cecilie Mauritzen til å forklare hvordan klimamodeller fungerer.

Episoden går i reprise på NRK1 i dag, torsdag 3. november kl. 23.50, og på lørdag 5. november 2011 kl. 13.40.

Dessuten kan episoden sees på NRK Nett-TV (kun i Norge, og bare frem til 29. november): Siffer, episode 8. (Klippet med Mauritzen starter omtrent 13 minutter ut i programmet.)

Kommentar: Global oppvarming, lokal opplysning

morgenbladet_headingHvordan bør klimaforskning formidles, og hva bør med slik virksomhet være? Som tidligere meldt skrev forsker og styremedlem i CSN Rasmus Benestad nylig en kronikk om emnet.

Debattredaktør Marit K. Slotnæs i Morgenbladet kommenterer kronikken i ukens utgave:

Rasmus Benestad, forsker ved Meteorologisk institutt og styremedlem av Concerned scientists Norway, [skrev] følgende i et debattinnlegg her i avisen: «Folk flest bør også forstå hva klimaproblemet virkelig dreier seg om. For å få dette til, trenger vi en god kunnskaps- og informasjonsflyt. () Jeg opplever at klimaforskerne har stått alene i forsøket på å fremme fornuftig og rasjonell kunnskap om klima, både i Norge og i utlandet.»

Men er det kunnskap og informasjon som mangler i klimadebatten? Er det rimelig å kreve at folk flest skal forstå hva klimaproblemet «virkelig dreier seg om»?

Les resten av Slotnæs’ kommentar her: Global oppvarming, lokal opplysning.